Esteettömyyden ja saavutettavuuden tärkeys korostuu kaupunkiympäristössä etenkin väestön vanhenemisen myötä. Viime syksynä toimintansa aloittanut raati on auttanut esimerkiksi paikallisia ravintoloita parantamaan kulkureittien esteettömyyttä ja verkkosivujen saavutettavuutta.

Esteettömyys ja saavutettavuus

  • Esteettömyydellä tarkoitetaan kaikkien kansalaisten sujuvaa osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys liittyy palveluihin, välineisiin, tiedon ymmärrettävyyteen ja mahdollisuuteen osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys liittyy näkemiseen, kuulemiseen, liikkumiseen ja ymmärtämiseen.
  • Saavutettavuus tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Verkkosisällön saavutettavuus merkitsee sitä, että tieto on esitetty sellaisessa muodossa, johon vastaanottaja pääsee käsiksi. Tieto voidaan esimerkiksi esittää sekä tekstinä että äänimuodossa. Keskeistä on myös ymmärrettävyys: onko tieto esitetty niin, että se on selkeää ja helposti ymmärrettävää?

Vuonna 2017 Turussa järjestettiin Vammaisten osallisuus -työpaja, jossa oli paikalla lähes sata asiasta kiinnostunutta. Työpajan keskusteluissa nousi esiin huomio, että esteettömyyteen liittyvää osaamista löytyy nimenomaan niiltä ihmisiltä, joilla on jokin erityisyys tai vamma.

– Tämän osaamisen hyödyntäminen on tärkeää, sillä yksi seudullinen esteettömyyskoordinaattori ei riitä tekemään kartoituksia ja antamaan lausuntoja aiheesta, jonka tärkeys koko ajan korostuu. Siksi työpajan lopputulemana päätettiin perustaa esteettömyysraati, esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparinen taustoittaa.

Viime syksynä Turun kaupunki ja JärjestöSote-hanke 113 kokosivat avoimen haun jälkeen vapaaehtoisperiaatteella toimivan raadin, jonka kaikki 13 jäsentä ovat mukana kehittämässä esteetöntä Turkua. Eri teemojen ympärille kootut asiakasraadit ovat yleistyneet etenkin kuntien toiminnan ja palveluiden kehittämisessä.

Esteettömyys on kaikkien etu

Esteettömyysraadin toiminnan tavoitteena on parantaa paitsi kaupungin palveluiden myös julkisten tilojen ja kohtaamispaikkojen, kuten kahviloiden ja ravintoloiden, saavutettavuutta ja esteettömyyttä. Raati kokoontuu kuukausittain, tarpeen mukaan myös useammin.

– Opastamme, havainnoimme ja kartoitamme ongelmatilanteita ja kohteita, joiden esteettömyyttä ei välttämättä ole huomioitu rakenteellisessa suunnittelussa. Analysoimme tilojen rakenteellisen esteettömyyden lisäksi palveluiden saavutettavuuden ja digitaalisen viestinnän toimivuuden erilaisten käyttäjien näkökulmasta sekä teemme parannusehdotuksia, Kuparinen kuvailee raadin työskentelytapoja.

Esteettömyys ei koske ainoastaan liikunta- ja aistirajoitteisia henkilöitä. Myös aineettomat ympäristöt kattava saavutettavuus varmistaa, että tieto, verkkosivut, palvelut ovat kaikkien löydettävissä ja saatavilla.

– Esteettömyyden huomioiminen auttaa kaikkia, erityisesti esimerkiksi ikääntyneitä, lapsiperheitä ja loukkaantuneita. Liikkumisen helpottamisen lisäksi esteettömyysraadin toiminnalla pyritään parantamaan tiedon ymmärrettävyyttä ja saavutettavuutta, mikä auttaa kaikkia asukkaita ja asiakkaita, Kuparinen huomauttaa.

Sanna Leppäjoki-Tiistola ja Päivi Holm testasivat syyskuun alussa Paninin terassin uutta kulkuliuskaa. Kuva: Joni Pietiläinen / Turun kaupunki

Rakentavaa yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa

Yksi esteettömyysraadin voimannäytteistä on ollut VoiVeljet-ravintoloiden kanssa tehty yhteistyö, joka alkoi loppusyksyllä 2018. Projektissa pyrittiin parantamaan esteettömyyttä ravintoloiden tiloissa ja opastamisessa. Raatilaiset ottivat kantaa myös verkkosivujen saavutettavuuteen ja niissä olevaan informaatioon.

– Olemme ratkoneet pääasiassa Panini- ja Göran-ravintoloiden esteettömyysongelmia. Viimeisin projektimme on ollut auttaa oikeanlaisen luiskan suunnittelussa sisäänkäynnin yhteyteen, jotta se palvelisi tyylikkäästi Tiirikkalan ja Paninin asiakkaita. Ravintoloiden sisätiloissa on parannettu vähitellen myös esteettömiä wc-tiloja ja kulkureittejä, Kuparinen kertoo.

Raati antoi VoiVeljet-ravintoloille asiantuntijatukea tarkastuskäyntien, rakentavien keskustelujen sekä kattavien esteettömyysraporttien muodossa. Myös muutostöihin tarjottiin apua ohjeistuksilla.

– Ravintoloidemme alkutilanne oli raporttien mukaan yllättävänkin hyvä. Keskustelumme esteettömyysraadin kanssa auttoi meitä yrittäjiä ja asiakaspalvelijoita ymmärtämään, millaisia erilaisia rajoitteita asiakkailla voi ylipäätään olla. Raadin antamat vinkit ovat olleet toteuttamiskelpoisia, ja saimmekin viimeisteltyä suuren osan suunnitelluista parannuksista viime kesän aikana, VoiVeljien toimitusjohtaja Janne Juvonen sanoo.

Saavutettavuus on asiakaslähtöisyyttä

Esteettömyysraporttien ohjeistuksia on Juvosen mukaan ollut helppo noudattaa myös myöhemmissä rakennusurakoissa: kortteliravintola E. Ekblomin uudelle terassille rakennettiin alkusyksyllä peräti neljä kulkuliuskaa.

– Oli kiinnostavaa kuulla, että tärkein esteettömyyttä ja saavutettavuutta parantava tekijä on henkilökunnan asenne. Muutokset eivät välttämättä vaadi investointeja, vaan jo mahdollisten esteiden tiedostaminen ja niistä kertominen asiakkaille helpottaa asiointia tiloissamme. Toki pyrimme siihen, että ravintoloissamme on vaivatonta oleskella mahdollisten apuvälineidenkin kanssa, Juvonen huomauttaa.

VoiVeljien ravintoloitsija Jarno Venho ja toimitusjohtaja Janne Juvonen ovat olleet tyytyväisiä yhteistyöhön Turun esteettömyysraadin kanssa. Kuva: Joni Pietiläinen / Turun kaupunki

Esteellisyyden monet muodot

Esteettömyysraati on tehnyt samankaltaista yhteistyötä Naantalin Muumimaailman kanssa. Tällä hetkellä raadin työlistalla on myös Turun kaupungin talvikunnossapidon kehittäminen kaupunkiympäristötoimialan kanssa. Raatilaiset ovat lisäksi mukana Turun kaupungin ja Kelan keskitetyn asiakaspalvelupisteen Kauppatorin Monitorin suunnittelu- ja toteuttamisvaiheissa.

Myös osallisuuden huomioiminen on tärkeää esteettömyyden ja saavutettavuuden näkökulmasta: kaikilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet toimia, osallistua sekä saada tasa-arvoista ja yhdenvertaista kohtelua kaupungissamme ja yhteiskunnassamme. Esteettömyyskoordinaattori ja Turun kaupunki työskentelevät näiden mahdollisuuksien parantamiseksi.

– Esteettömyyden merkitys laajenee koko ajan. Siinä ei ole kyse pelkistä kiinteistä esteistä vaan uusia haasteita ja esteellisyyden olomuotoja syntyy jatkuvasti esimerkiksi verkkopalveluiden laajenemisen myötä. Monikerroksinen esteellisyys lisääntyy ja työkenttämme kasvaa, Kuparinen korostaa.

Esteettömyysraadin tavoittaa parhaiten esteettömyyskoordinaattori Jyri Kuparisen kautta.