Turun kaupunginjohtaja Minna Arve allekirjoitti torstaina 14.11. yhteistyösopimuksen Naganon ja Obusen kaupunkien kanssa kiertotalouden ratkaisujen kehittämiseksi ja ilmastonmuutokseen vastaamiseksi. Kumppanuussopimus on osa EU:n International Urban Cooperation (IUC) ohjelmaa.

Kuvassa Minna Arveen kanssa vas. Yutaro Arai (Nagano), Kazuhiro Kobayashi (Obuse) ja Hidefumi Imura (IUC).

Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittyminen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävästi on keskeinen tulevaisuuden haaste koko maailmassa. Turun kaupunginjohtaja Minna Arve allekirjoitti torstaina 14.11. yhteistyösopimuksen Naganon ja Obusen kaupunkien kanssa kiertotalouden ratkaisujen kehittämiseksi ja ilmastonmuutokseen vastaamiseksi.

Kumppanuussopimus on osa EU:n International Urban Cooperation (IUC) ohjelmaa, joka tukee kaupunkien globaaleja kestävän kehityksen kumppanuuksia. Kaupunginjohtajat Hisao Kato Naganosta ja Ryozo Ichimuraja Obusesta olivat allekirjoittaneet sopimuksen jo aiemmin samalla viikolla. Turun, Naganon ja Obusen välinen yhteistyö kestää vuoden 2021 alkupuolelle. Turku valittiin mukaan IUC-ohjelmaan vahvan ilmastotyönsä ja kiertotalouden kehittämisen perusteella.

Naganon ja Obusen edustajat tutustuvat nyt 13.-15. marraskuuta Turun ilmastotyöhön ja kiertotalouden ratkaisuihin ja vierailevat mm. Kakolan jätevedenpuhdistuslaitoksessa, TSE:n voimalassa Naantalissa, Topinpuiston kiertotalouspuistossa sekä Qvidjan tilalla Paraisilla.

- Kaupunkien kehittyminen kestävällä tavalla on yhteinen kysymys maailmanlaajuisesti. Siksi kansainvälinen yhteistyö on erittäin tärkeää. Yhdessä toisiltamme oppien voimme löytää uusia ratkaisuja esimerkiksi materiaalien kiertoon. Odotamme mielenkiinnolla, mitä uutta voimme oppia Naganon ja Obusen ratkaisuista ja uskon, että he hyötyvät meidän kokemuksistamme, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve

Kiertotalous ja resurssiviisaus mahdollistavat kestävän kasvun

Yhteistyöohjelmassa keskitytään erityisesti ratkaisuihin, jotka mahdollistavat kestävän taloudellisen kasvun ja tukevat alueellista kilpailukykyä. Turun yliopisto kartoitti seudun kiertotalouden toimijoiden määrää keväällä 2018. Toimijoita tunnistettiin noin 700, joista yrityksiä noin 270. Kiertotaloudessa, jossa energiaa ja materiaaleja käytetään viisaasti, on tulevaisuudessa merkittävää kasvun potentiaalia.

- Kiertotalous ja resurssien viisas käyttö ovat välttämättömiä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja mahdollistavat kestävän kasvun. Turulla on vahva ilmastosuunnitelma ja alueella on toteutettu monia hyviä ratkaisuja, kuten 14 kunnan yhteinen jäteveden käsittely. Samalla kun huolehditaan hyvästä jätevesien käsittelystä, otetaan jätevedestä noin 24 000 turkulaisen tarvitsema vuotuinen lämmitysenergia. Sen jälkeen puhdistamon lietteestä valmistetaan vielä biokaasua Gasumin laitoksella Topinojalla, Arve kertoo.

Yhteistyö jatkuu vierailun kokemusten analysoinnilla. Turku tutustuu Naganon ja Obusen ratkaisuihin ja suunnitelmiin ensi keväänä. Kaupungit vertailevat ilmastostrategioitaan ja kiertotalouden toimiaan ja luovat yhdessä suunnitelmat niiden parantamiseksi entisestään.

www.turku.fi/hiilineutraaliturku
Turun Yliopiston / Tulevaisuuden Tutkimuskeskuksen tekemä kiertotaloustoimijoiden kartoitus/tutkimus:
Euroopan Unionin International Urban Cooperation -ohjelma

 

 

 

Asiasanat: