Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päivitti 5.12.2019 sako- ja umpikaivolietteen vastaanotto- ja käsittelymaksut muuttuneiden kustannusten mukaan. Maksut koskevat viemäriverkoston ulkopuolella kotitalouksissa ja kuntien hallinto- ja palvelutoiminnoissa syntyvää jätevesilietettä.

Kuva: Lounais-Suomen jätehuolto Oy

Lietemaksujen korotus verraten vuosi sitten hyväksyttyihin maksuihin on sakokaivolietteessä runsaan euron lietekuutiota kohden ja umpikaivolietteessä runsaat kaksi euroa lietekuutiota kohden. Lietteen vastaanotolle on määritelty myös erillinen painoyksikköhinta (t) joka vastaa tilavuusyksikköhintaa (m3).

Uudet lietteen vastaanotto- ja käsittelymaksut tulevat voimaan 1.3.2020 alkaen ja ne koskevat koko toimialuetta. Samalla lautakunta kumosi vuodentakaisen päätöksensä, jossa määrättiin maksujen voimaantulosta vuoden vaihteessa 1.1.2020. Voimaantuloa lykättiin kaksi kuukautta, jotta vastaanoton käytäntö ja taksan soveltaminen voidaan sopia ennen maksujen voimaan tuloa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n, vastaanottopaikkojen ja lietteen kuljettajien välillä.

Jätehuoltolautakunta hyväksyi tavanomaisen kotitalousjätteen taksan kokouksessaan 21.11.2019. Taksaan päivitettiin yleinen kuljetuskustannusten muutos sekä tarkennettiin kunnan toissijaiselle jätehuoltovastuulle kuuluvien jätehuoltopalveluiden maksuja. Jätteen vastaanotto- ja käsittelymaksut säilyivät pääosin ennallaan.

Jätetaksa Lounais-Suomessa 2020 (pdf, 1,28 Mt)