Turun sosiaalipäivystys vastaa jatkossa koko Varsinais-Suomen virka-ajan ulkopuolisesta sosiaalipäivystyksestä, kun Vakka-Suomi tulee mukaan yhteistyöhön ensi vuoden alussa. Kunnat ja kuntayhtymät vastaavat jatkossa edelleen itse virka-ajan sosiaalipäivystyksestä.

Taustaa:

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksessä vuosille 2017–2018 linjattiin tavoitteeksi organisoida sosiaalipäivystys maakunnallisesti toimivaksi, aktiivityöhön perustuvaksi yksiköksi, joka vastaa keskitetysti sosiaalipäivystyksen tarpeeseen koko alueella. Lisäksi se toimisi päivystysasetuksen edellyttämällä tavalla yhteistyössä terveydenhuollon päivystyksen kanssa.

Turun seudun sosiaalipäivystys laajennettiin yhteisen valmistelun pojalta vuoden 2017 huhtikuun alusta kattamaan myös Loimaan ja Salon seudun sekä Turunmaan kunnat. Ensimmäisessä vaiheessa Turkuun keskitettiin koko alueen puhelinpäivystys. Vuosina 2017–2018 muissa seutukunnissa säilyi varallaolorinki, joka vastasi jalkautumista edellyttäviin tilanteisiin. Vuoden 2019 alusta lähtien kaikki jalkautumista edellyttävät tehtävät on hoidettu yhteisestä, Turussa toimivasta yksiköstä ja erilliset varallaoloringit on lakkautettu.

Vuoden 2019 alussa avattiin virka-ajan ulkopuoliseen sosiaalipäivystykseen myös suora asiakasnumero. Aiemmin yhteyden oli saanut vain Hätäkeskuksen kautta. Sosiaalipäivystykseen saa jatkossakin yhteyden aiempaan tapaan myös Hätäkeskuksen kautta.

Lisätiedot

Virka-ajan ulkopuolisen sosiaalipäivystyksen toiminta laajenee Turun, Salon ja Loimaan seudun sekä Turunmaan kuntien ohella myös Vakka-Suomen kuntiin (Kustavi, Laitila, Pyhäranta, Taivassalo, Vehmaa, Uusikaupunki). Toiminnan kustannukset jaetaan osallistujakuntien kesken suhteutettuna edellisen vuoden 31.12. mukaiseen kunnan asukaslukuun.

Turun sosiaalipäivystys on vuodesta 2019 alkaen vastannut Varsinais-Suomen alueen puhelinpäivystyksestä ja alueelle jalkautumista vaativista tehtävistä Vakka-Suomea lukuun ottamatta virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystykseen uudeksi yhteydenottokanavaksi luotiin myös suora, kuntalaisille avoin puhelinnumero. Lisäksi sosiaalipäivystyksen työntekijöitä on työskennellyt yhteispäivystyksen tiloissa ensin vuodesta 2017 alkaen viikonloppuisin ja vuodesta 2018 myös arkisin.

Sosiaalipäivystyksen tehtäviin kuuluvat asiakkaiden välittömän tuen ja avun tarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen sekä tarvittavien viranomaispäätösten tekeminen. Sosiaalipäivystys toimii yhteistyössä mm. muiden sosiaalipalveluiden tuottajien, ensihoitopalvelun, terveydenhuollon päivystyksen, pelastustoimen, poliisin ja hätäkeskuksen kanssa.

Laajenemistavoite perustuu Varsinais-Suomen yhteiseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaan vuosille 2019–2020. Järjestämissuunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä alueen kunnissa.

Virka-ajan ulkopuolinen sosiaalipäivystys Varsinais-Suomessa:

  • Sosiaalipäivystys Varsinais-Suomessa vuorokauden ympäri, p. 02 262 6003 (virka-aikana Turku ja virka-ajan ulkopuolella koko Varsinais-Suomi)
  • Sosiaalipäivystykseen saa edelleen yhteyden myös Hätäkeskuksen (p. 112) kautta
  • Sosiaalipäivystyksen työntekijä työskentelee arkena klo 8–21 sekä lauantaina ja sunnuntaina klo 8–15 Turun yhteispäivystyksessä.