Turku jakoi kaupunkitutkimuksen kannustinapurahoja kymmenelle pro gradu -työtään tekevälle opiskelijalle. Palkinto houkuttaa tekemään parhaansa, sanovat opiskelijat itse.

Kaupunkitutkimuksen apurahan (2 000 €) saaneet maisteriopiskelijat

Silja Aalto (arkeologia, TY) Turun keskiaikaisten kylätonttien kasvillisuus.

Sara Anttila (offentlig förvaltning, ÅA): Verkställande av spårvägsprojekt från offentliga sektorns perspektiv och tillämpande av en effektiv modell för Åbo stad.

Kirsi Eronen (tulevaisuudentutkimus, TY): Tulevaisuuden menestyvien liikepaikkojen mahdollistajat.

Anni Hartikainen (maantiede, TY): Lapsen elinympäristön ja painonkehityksen yhteys.

Iida Hilska (psykologia, TY): Vuorovaikutteisen ultraääni-intervention vaikutus lievästi masentuneiden äitien mielialaoireisiin sekä raskaudenaikaisiin mielikuviin syntyvästä lapsesta.

Eetu Kauria (taloustiede, TY): Raideliikenteen vaikutus asuntojen hintoihin.

Susanna Lemström (talousmaantiede, TY): Kaupunkikeskustan tila - Katsaus Turun keskustaan.

Tii Miettinen (sosiaalityö, TY): Elämää prosessissa. Nuorten turvapaikanhakijamiesten kokemuksia turvapaikkaprosessin aikaisesta elämästä Suomessa.

Tatu Teräväinen (sosiologi, ÅA): Kommunikation i Åbo stads stadsplaneringsprojekt.

Katrina Virtanen (maisemantutkimus, TY): Kulttuuriympäristöjen inventointi ja avoin data. Menetelmää kehittämässä.

Turun kaupunki on myöntänyt kymmenen kannusteapurahaa Turun kaupunkitutkimusohjelmaa toteuttaviin pro gradu -töihin. Kannustimen saaneet opinnäytteet edustavat laajasti eri oppiaineita. Kaupunkitutkimuksen graduapurahaa haki tänä vuonna 25 henkilöä.

– Hakemusten taso oli kova. On ilo nähdä, että kaupunkien kehittämisen kysymykset kiinnostavat eri aloilla, sanoo Turun kaupungin tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

Haku on avoin kilpailu, jossa myönnetään enintään 10 graduapurahaa. Apurahan suuruus on 2000 euroa. Apurahaa anotaan syksyllä työsuunnitelman kanssa, ja se maksetaan seuraavana vuonna valmistunutta työtä vastaan. Työn tulee olla valmis 1.12.2020 mennessä.

Raideliikenteen vaikutus asuntojen hintoihin

Yksi kannustinapurahojen saajista vuonna 2019 on taloustieteen opiskelija Eetu Kauria Turun yliopistosta. Hänen pro gradunsa käsittelee raideliikenteen vaikutusta asuntojen hintoihin.

– Tutkimuskohteena on Espoossa ja Helsingissä kulkeva Raide-Jokeri. Tutkin hintavaikutuksia toteutuneista asuntokaupoista sekä siinä vaiheessa, kun Raide-Jokerista tehtiin valtuustopäätös kesällä 2016, että rakentamisen alkaessa kesällä 2019, Kauria kertoo.

Hänen tavoitteensa on saada gradu valmiiksi viimeistään kesän 2020 aikana.

Allianssimalli raideliikenteen toteuttamisessa

Toinenkin kannustinapurahan saanut työsuunnitelma käsittelee raideliikennettä. Åbo Akademissa opiskelevan Sara Anttilan tutkimuksen aihe on raitiovaunuprojektin toteuttaminen julkisen sektorin näkökulmasta. Gradu tarkastetaan offentlig förvaltning -oppiaineessa, joka suomeksi vastaa lähinnä julkishallintoa.

– Tutustuin Turussa tähän mennessä tehtyihin selvityksiin joukkoliikenteen järjestämisestä. Niiden perusteella raideliikenne olisi paras vaihtoehto kaupungin kilpailukyvyn, kasvun ja keskustan vetovoiman sekä asukkaiden viihtyvyyden ja hyvinvoinninkin osalta.

Anttila tarkastelee tutkimuksessaan allianssimallia. Malli on käytössä jo Helsingin ja Tampereen raideliikennehankkeissa.

– Haastattelen näiden hankkeiden eri toimijoita ja selvitän, mitä heikkouksia ja vahvuuksia allianssimallissa kunkin kannalta on, ja millainen olisi toimiva ja tehokas organisointimalli Turussa, Anttila kertoo.

Palkinto houkuttaa tekemään parhaansa

Sekä Eetu Kaurian että Sara Anttilan mukaan tuntuu hyvältä, että tutkimustyöhön kannustetaan myös rahallisesti. Ajankohtaisen aiheen tutkiminen antaa opintoihin konkreettisuutta, kun tulokset ovat kaupungin päätöksenteon hyödynnettävissä.

– Apuraha sparraa ja ilahduttaa sekä kannustaa tekemään parhaansa. Turun kaupungille iso kiitos siitä, että nuoria kannustetaan myös tutkimuksen keinoin rakentamaan kaupungin tulevaisuutta, Anttila sanoo.

– Palkinto kannustaa tekemään laadukasta tutkimusta, josta on hyötyä kaupunkisuunnittelussa, Kauria täydentää.

Kannustimia jo vuodesta 2005

Turku on jakanut pro gradu -kannustimia Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijoille vuodesta 2005. Nykyisin apurahat myönnetään Turun kaupunkitutkimusohjelman puitteissa.

Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen ohjelman tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, jonka antia voidaan käyttää hyväksi myös kaupungin päätöksenteossa.

Apurahahakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimussuunnitelman ansiokkuuteen ja toteutettavuuteen määräajassa, tiedon sovellettavuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu soveltava hyöty on tiedon kartuttaminen kaupungin kehitykseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksista – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta.