Turun Linnanniemen alueen kehittämiseksi järjestetään kansainvälinen ideakilpailu 9.1.–28.5.2020.* Avoimella kilpailulla haetaan ideoita Turun linnan ympäristön ja Aurajokisuun länsirannan kattavan Linnanniemen alueen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Kilpailun käynnistyminen

 • Kilpailuohjelma julkaistaan 9.1.2020 sivuilla turku.fi/linnanniemi.
 • Kilpailusta kiinnostuneille järjestetään avoin kilpailuseminaari 22.1.2020 kello 9.30–12.00 Turun linnan Bryggman-salissa.
 • Kilpailun järjestää Turun kaupunki yhteistyössä Suomen Arkkitehtiliitto ry. SAFA:n ja Suomen Maisema-arkkitehtiliitto MARK:n kanssa.

Linnanniemen ainutlaatuinen historia ja merellisyys ovat merkittäviä alueen rakentamista ja julkisten kaupunkitilojen suunnittelua profiloivia tekijöitä. Tulevaisuuden Linnanniemi on ympärivuotisen kaupunkikulttuurin keskus, jossa voi kokea samanaikaisesti historian, meren ja maailman kauneimman saariston.

- Toivon, että kilpailulla saadaan mahdollisimman monipuolinen kattaus vaihtoehtoja alueen tulevaisuudeksi. Vaihtoehtojen pohjalta on helppoa synnyttää laajaa keskustelua kaupunkilaisten kanssa, kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen kuvaa ideakilpailun tavoitteita.

Linnanniemen alueen toteutuminen tavoitellun kaltaisena kaupunkikeitaana lisää Turun kaupungin ja sen merenranta-alueiden vetovoimaa niin asukkaille, yrityksille kuin matkailijoille. Alueen kehittämisessä ovat keskeisessä roolissa Turun linna, Forum Marinum ja tuleva Historian ja tulevaisuuden museo.

Turun kaupunginhallitus päätti Linnaniemen ideakilpailun järjestämisestä 19.12.2019. Historian museon sijoittamisesta alueelle päätettiin aiemmin toukokuussa. Linnanniemen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös Ferry Terminal Turku -yhteisterminaalin alue, jonka asemakaavoitus käynnistettiin kesäkuussa 2019 ja jonka tarpeet otetaan huomioon Linnanniemen suunnittelussa.  

Linnanniemen kilpailualue.

Ainutlaatuiselle paikalle arvoisensa toteutus

Linnanniemen kilpailutöiden arvostelussa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että ehdotus on kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen, toiminnallisesti monipuolinen, kestävän kehityksen periaatteet huomioiva sekä teknistaloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

Ideakilpailun arvostelua varten on nimetty 11-jäseninen palkintolautakunta:

 • Minna Arve, kaupunginjohtaja, puheenjohtaja
 • Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja, varapuheenjohtaja
 • Paula Keskikastari, kaavoituspäällikkö
 • Nella Karhulahti, kaavoitusarkkitehti
 • Erik Söderholm, toimitusjohtaja, Turun satama
 • Staffan Lodenius, arkkitehti SAFA
 • Elina Ahdeoja, arkkitehti SAFA
 • Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti MARK
 • Kaupunginhallituksen nimeämät luottamushenkilöt: Niko Aaltonen (kok), Kristiina Hellsten (sd) ja Katri Sarlund (vihr)  

Kilpailulautakunnan sihteerinä toimii arkkitehti SAFA Paula Markkula.

Kevään aikana saadut kilpailuehdotukset asetetaan myös julkisesti nähtäville ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi.

Kaupunginhallitukselle esitellyt Linnanniemen kehittämisen tavoitteet pohjautuvat Turun kaupunkistrategian ja Keskustan kehittämisen kärkihankkeen sisältöihin sekä laajaan vuoropuheluun alueen toimijoiden, sidosryhmien ja kaupunkilaisten kanssa.

*Kilpailuaikaa on jatkettu koronaepidemian vuoksi. (24.3.2020)