Tulorekisteri on uusi kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää suomalaisten palkka-, eläke- ja etuustietoja yksilötasolla. Tiedon tuottajat, esimerkiksi työnantajat, ilmoittavat tiedot ansiotuloista rekisteriin reaaliaikaisesti. Viranomaisena Turun kaupunki saa tulorekisteristä tietoja, joihin kaupungilla on lain mukaan oikeus ja joita tarvitsemme työssämme.

Turun kaupunki alkoi hyödyntää tulorekisteristä saatavia palkkatietoja vuoden 2020 alusta alkaen. Eläke- ja etuustietoja saamme rekisteristä ensi vuodesta lähtien.

Mihin käytämme tulorekisteriä?

Jos asiakkaamme hakee kaupungilta päätöstä esimerkiksi

  • varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta tai palvelusetelin arvosta
  • harkinnanvaraisesta tai ehkäisevästä toimeentulotuesta tai
  • sosiaalista luotosta

kaikkia tulotietoja ei tarvitse enää liittää hakemukseen. Saamme osan tiedoista suoraan tulorekisteristä.

Useiden asiakkaittemme hakemusten teko ja maksupäätösten saaminen helpottuu. Edelleen kysymme kuitenkin sellaisia palkka- ja työsuhdetietoja, joita tulorekisteristä ei saa. Tällöin esimerkiksi  työnantaja ei ole ilmoittanut tulorekisteriin tietoja tai tulorekisterin tiedot eivät riitä hakemuksen käsittelyyn. Palkoista tulorekisteriin on tallennettu tiedot 2019 alkaen.

Työnantajat saavat ilmoitta tulotietoja rekisteriin joko suppeasti, jolloin palkka ilmoitetaan vain yhteissummana tai eritellysti palkanosiin jaettuna. Vapaaehtoisesti ilmoitettavia tietoja ovat esimerkiksi palkan ansaintakaudet. Mitä tarkemmin työnantaja on antanut palkkatiedot tulorekisteriin, sitä varmemmin saamme asian käsittelyyn tarvittavat tiedot suoraan tulorekisteristä, emmekä tarvitse erikseen palkka- tai työsuhdetietoja.

Mitä tietoja kaupunki ei saa tulorekisteristä?

Kaikkia hakemusten käsittelyssä tarvittavia tietoja emme saa vielä tulorekisteristä. Sen vuoksi on tärkeää, että hakija toimittaa kaikki pyytämämme selvitykset.

Tulorekisteristä ei saa esim.:

  • pääomatuloja
  • elatusapua tai -tukea
  • eläkkeitä
  • Kelan myöntämiä etuuksia eikä Kelan maksamia perustoimeentulotukia tai kuntien maksamia täydentäviä ja ehkäiseviä toimeentulotukia
  • yrittäjän työtuloa, jos yrittäjä on vakuutettu yrittäjän eläkelain tai maatalousyrittäjän eläkelain mukaan
  • matka- ja majoittumiskorvauksia, jotka työnantaja on maksanut tositteen perusteella 
  • tieteen ja taiteen apurahoja.

Lue lisää tulorekisteristä:
Usein kysyttyä tulorekisteristä
vero.fi/tulorekisteri

 

Asiasanat: