Turkuun perustetaan vuoden 2020 aikana nykyiset perustason palvelut integroiva aikuisväestölle tarkoitettu matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalveluiden yksikkö sekä mielenterveyskuntoutujille suunnattu päivätoimintakeskus.

Tällä hetkellä Turun kaupungin aikuisväestölle tarjoamia mielenterveys- ja päihdepalveluja tuottavat mm. terveysasemat, mielenterveys- ja päihdetiimi, psykologiyksikkö sekä asumis- ja päihdepalveluiden yksikkö. Lisäksi palveluja hankitaan ostopalveluna ja omaa palvelutuotantoa varten vuokrataan henkilöstöä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä. Palvelutuotannon pirstaleisuus on johtanut mm. siihen, että sellaisia palveluja, joita voitaisiin tuottaa perustasolla, tuotetaan erityistason palveluina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä.

Yksikön käynnistämisprojektissa määritellään toimintamalli, joka integroi nykyisen perustason palvelut. Lisäksi sovitaan sairaanhoitopiirin psykiatrian sekä järjestöjen kanssa työnjaosta.

Toiminta käynnistymässä syyskuussa 2020

Tavoitteena on käynnistää yksikön toiminta 1.9.2020 Varissuolla entisen sosiaalitoimiston tiloissa. Palvelu voisi laajentua myös muille alueille ja hyödyntää muita tiloja sekä ilta-aikaa toiminnassaan.

Perustettavaan kokonaisuuteen kuuluvat perustason mielenterveys- ja päihdeyksikkö sekä päivätoimintakeskus. Yksikössä työskennellään moniammatillisissa tiimeissä ja ammattilaisten osaamista tarvitaan mm. psykiatrilta, lääkäriltä, psykologilta, sosiaalityöntekijältä sekä hoitotyöntekijöiltä ja sosionomeilta.

Päivätoimintakeskus on puolestaan tarkoitettu pitkäaikaisen hoitosuhteen asiakkaille, missä kuntoutus painottuu toiminnallisiin ryhmiin. Päivätoimintakeskuksen resurssitarve määritellään projektin käynnistyessä. Toiminnoissa tehdään yhteistyötä niin psykologiyksikön kuin päihde- ja asumispalveluiden henkilökunnan kanssa.

Suunnitelma perustuu Varsinais-Suomen järjestämissuunnitelman päivitykselle vuosille 2019–2020 ja on myös osa Turun kaupungin hyvinvointitoimialan kehittämisohjelmaa sekä Turun kaupungin sopeuttamisohjelmaa (v. 2020 - 2023).

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsi kehittämisprojektin aloittamisen tiedoksi kokouksessaan 8.1.2020.