Moni opiskelija suorittaa harjoittelun Museokeskuksessa vuosittain ja tutustuu sitä kautta organisaatiomme lisäksi eri museoammattilaisten työnkuvaan. Oppilaitosten kanssa tehtävä opiskelijayhteistyö on tiivistä ja se koetaan tärkeäksi niin opiskelijan kuin museoalan tulevaisuutta ajatellen.

Lisätiedot

Pekka Käär, apulaisintendentti
pekka.käär@turku.fi
puh. +358 044 907 2145
Turun museokeskus

Turun kaupungin budjetista varataan vuosittain erillinen määräraha korkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikkojen järjestämiseksi. Harjoittelujakso on enimmillään 3 kk:n mittainen ja harjoittelusta maksetaan palkkaa 1 300 €/kk. Turun museokeskuksessa voi suorittaa myös palkattoman harjoittelun, mutta harjoittelu on aina vastikkeellista, eli opiskelija saa harjoittelusta vähintään opintopisteitä. Harjoittelulla tarkoitetaan tutkintoihin liittyviä käytännön harjoittelujaksoja tai opinnäytetöiden toteuttamista, joita ei vielä ole suoritettu.

Harjoittelupaikat on tarkoitettu Turun yliopiston, Åbo Akademin, Turun ammattikorkeakoulun sekä Turussa toimivien Diakonia-ammattikorkeakoulun, Humanistisen ammattikorkeakoulun ja Yrkehögskola Novian opiskelijoille. Muiden korkeakoulujen opiskelijoita voidaan palkata harjoittelutehtäviin niiltä tutkinnonaloilta, joita ei voi suorittaa turkulaisissa korkeakouluissa.

Harjoittelupaikat tulevat pääsääntöisesti hakuun kevätkaudella ja löytyvät Kuntarekryn kautta.