Turun kaupunginhallitus hyväksyi 13.1.2020 pidetyssä kokouksessa Turun osallistuvan budjetoinnin toimintamallin. Malli otetaan käyttöön kevään aikana. Turkulaiset pääsevät siinä ehdottamaan, kehittämään ja lopulta äänestyksen kautta päättämään, miten miljoona euroa kaupungin budjetista käytetään.

Osallistuvalle budjetoinnille kerättiin nimiehdotuksia Kerro kantasi -palvelussa. Ehdotuksia tuli kymmeniä, ja nimeksi valikoitui Asukasbudjetti.

Asukasbudjetiksi nimetty malli käynnistyy maaliskuussa kaikilla suuralueilla järjestettävillä aluefoorumeilla. Niiden yhteydessä asukkaat pääsevät yhdessä pohtimaan oman alueensa tarpeita. Ehdotukset voivat koskea esimerkiksi parannuksia omaan elinpiiriin, yhteistä toimintaa, innovatiivisia tapahtumia ja uudenlaisia palveluita.

Turun osallistuvan budjetoinnin teeman sekä kaupungin strategian mukaisesti ehdotusten tulisi edistää turkulaisten hyvinvointia.

– Turun Asukasbudjettia rakennetaan yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus edellä. Toivottavasti mahdollisimman moni turkulainen osallistuu prosessiin, jotta moninaiset näkemykset hyvinvoinnista ja sen edistämisestä saadaan esille, kertoo kaupungin aluetyönkehittäjä Katri Arnivaara.

Asukkaat voivat ideoida myös itsenäisesti. Kaikki ehdotukset tulee jättää huhtikuussa avautuvalle Asukasbudjetti-sivustolle. Tämän sivuston kautta asukkaat saavat myös pitkin vuotta tietoa osallistuvan budjetoinnin etenemisestä.

Asukasbudjetin rahanjako ja äänestäminen perustuvat Turun suuralueisiin. Keskusta-alueella toteutetaan keskustan kehittämisen kärkihankkeeseen liittyen innovaatiokilpailu, jonka vuoksi alue ei ole nyt mukana osallistuvassa budjetoinnissa. Alueen asukkaat voivat kuitenkin ehdottaa ja äänestää kuten muutkin turkulaiset.

Hyvinvointiteeman mukaisesti neljällä suuralueella osallistuvaan budjetointiin varattu summa on hieman suurempi kuin muilla.

Suuralueet ja Asukasbudjetin määrärahat vuonna 2020:

  1. Hirvensalo-Kakskerta 100 000 €
  2. Skanssi-Uittamo 100 000 €
  3. Varissuo-Lauste 150 000 €
  4. Nummi-Halinen 150 000 €
  5. Runosmäki-Raunistula 150 000 €
  6. Länsikeskus 100 000 €
  7. Pansio-Jyrkkälä 150 000 €
  8. Maaria-Paattinen 100 000 €

Asuinalueiden sijoittuminen suuralueille on nähtävissä Turun suuraluekartassa.

Ne turkulaiset, jotka jättävät Asukasbudjetin kriteerit täyttävän ehdotuksen, saavat kutsun touko-kesäkuussa pidettäviin kehittämistilaisuuksiin. Näissä tilaisuuksissa asukkaat ja kaupungin asiantuntijat muokkaavat ehdotuksista yhdessä toteutuskelpoisia suunnitelmia.

Kesällä kaupungin työntekijät tekevät kehittämistilaisuuksissa valmistelluille suunnitelmille tarkemmat kustannuslaskelmat.

Syyskuussa kaikki 13 vuotta ja sitä vanhemmat turkulaiset pääsevät äänestämään suunnitelmista sähköisesti Asukasbudjetti-sivustolla. Äänestää voi myös Turun kirjastoissa, joissa siihen saa tarvittaessa apua. Kirjastot tiedottavat äänestyspisteiden aukioloajoista lähempänä ajankohtaa.

Myös kotihoidon asiakkaita avustetaan äänestämisessä, jotta heidänkään osallistumisensa ei jäisi äänestyspisteen saavutettavuudesta tai tietoteknisestä osaamisesta kiinni.

– Demokraattisen päätöksenteon vahvistaminen sekä demokratian toteutuminen ovat osallistuvan budjetoinnin eräitä keskeisimpiä tavoitteita. Mahdollisimman monen äänioikeutetun asukkaan saavuttaminen on Turun Asukasbudjetissa ensiarvoisen tärkeää, kertoo kehittämispäällikkö Sari Kinnunen.

Äänestyksen voittaneet suunnitelmat toteutetaan vuoden 2021 aikana.