Turun museokeskus ja Turun yliopiston humanistinen tiedekunta solmivat vuonna 2018 kuusivuotisen yhteistyösopimuksen, jolla vahvistetaan organisaatioiden välistä kumppanuutta ja työntekijöiden verkostoitumista. Vastaa-va sopimus solmittiin Åbo Akademin kanssa vuonna 2019.

Lisätiedot

Henna Ylänen, intendentti
henna.ylanen@turku.fi
Pia Hovi, vuorovaikutussuunnittelija
pia.hovi@turku.fi

Yhteistyötä tehdään toimintamallilla, joka otettiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Toimintamalli sisältää kaikkien osapuolten nimeämät yhteyshenkilöt, viestinnän, opiskelijayhteistyön sekä tutkimus- ja projektiyhteistyön. Mallissa toteutetaan säännöllisesti yhteisiä tapaamisia, jotka tukevat verkostoitumista, tiedonkulkua ja uutta sekä meneillään olevaa yhteistyötä.

Turun museokeskuksen, Turun yliopiston ja Åbo Akademin sopimukset ovat tiettävästi Suomessa ainutlaatuisia museon ja yliopiston välillä tehtyjä yhteistyösopimuksia. Toimintamallin käyttöönottoa seurataan säännöllisesti väliarvioinneilla.