Turun kaupunginjohtaja Minna Arve osallistui 23.1. Brysselissä Open and Agile Smart Cities -verkoston Connected Smart Cities -konferenssiin, jossa hän piti yhden tapahtuman pääpuheenvuoroista. Kaupunginjohtaja Arve myös allekirjoitti tilaisuudessa Join, Boost, Sustain -julistuksen, jossa Turku sitoutuu kehittämään digitaalisten ratkaisujen avulla älykästä ja kestävää kaupunkia.

Open and Agile Smart Cities (OASC) on globaali yli 140 kaupungin verkosto, jonka tavoitteena on luoda perusta kansainväliselle datapohjaiselle yhteistyölle edistämällä yhteentoimivia ratkaisuja, yritysten innovaatiotoimintaa ja älykkäiden palvelujen syntymistä. Suomen kutoskaupungit ovat verkoston perustajajäseniä ja mukana 6Aika-strategian Avoin data -kärkihankkeen kautta.

– Megatrendit ja sitä myötä myös haasteet ovat kaupungeille samat. Ilmastonmuutoksen, ikääntyvän väestön ja digitalisaation kysymyksissä eurooppalaiset kaupungit voivat oppia toisiltaan ja kehittyä yksittäisistä alueellisista toimijoista uudenlaisiksi ekosysteemejä kasvattaviksi alustoiksi, sanoo kaupunginjohtaja Arve.

Kaupunginjohtaja Arve allekirjoitti 23.1.2020 Join, Boost, Sustain -julistuksen, jossa Turku sitoutuu kehittämään digitaalisten ratkaisujen avulla älykästä ja kestävää kaupunkia. Kuva: Open and Agile Smart Cities

Tavoitteena älykkäät ja kestävät kaupungit

Allekirjoittamalla Living-in.EU ”Join, Boost, Sustain” -julistuksen Turku sitoutuu kehittämään digitaalisten ratkaisujen avulla älykästä ja kestävää kaupunkia, missä ihmisten on hyvä elää ja työskennellä. Julistus sisältää periaatteet, joissa korostuu kansalaislähtöinen toimintatapa, kaupungit innovaatioekosysteemeinä, eettinen näkökulma datan käyttöön, teknologiat mahdollistajina ja yhteen toimivat digialustat.

Lisäksi julistuksessa listataan konkreettisia toimia liittyen muun muassa yhteensopivuuden ja datan jakamisen edistämiseen, lainsäädäntöön, rahoitukseen, koulutukseen ja tulosten mittaamiseen. Julistuksen allekirjoittajat sitoutuvat saamaan aikaan tuloksia vuoteen 2025 mennessä. Turku on myös sitoutunut toimeenpanemaan Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana syksyllä 2019 kehitetyt ihmiskeskeisen datatalouden periaatteet osaksi kaupungin datan käyttöä.

Tiedonkäsittelyn standardointi lisää ketteryyttä

OASCin kehittämät Minimal Interoperability Mechanisms eli niin kutsutut MIMsit hyväksyttiin virallisesti viime vuoden Connected Smart Cities -konferenssissa. MIMsit ovat universaaleja työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää tietojärjestelmien yhteensopivuutta.

Nyt vuoden 2020 alussa Turku aloitti ensimmäisen kokeilun MIMsien toimeenpanemiseksi. Kokeilussa kaupungintalosta kerätään sensorien avulla dataa esimerkiksi ilmankosteudesta, pienhiukkasista, ihmisvirroista, lämmityksestä ja jäähdytyksestä sekä ympäröivästä liikenteestä.

MIMsejä käytetään kerätyn datan standardointiin, jotta kerättyä tietovarastoa ja analytiikan sovelluksia voidaan hyödyntää paremmin ja laajemmin.

– Tiedonkäsittelyn standardointi lisää koko kaupunkiverkoston ketteryyttä, jolloin innovaatiot ovat helpommin jaettavissa, osaamisen siirto verkostossa on jouhevampaa ja vertailtavuus sekä kustannustehokkuus paranevat, kertoo Smart and Wise Turku -kärkihankkeen hankejohtaja Tapio Järvenpää.

Lue lisää: