Turun Kauppatorin ja sitä ympäröivien katujen visuaaliselle kokonaisuudelle ja toiminnallisuudelle haetaan ratkaisua suunnittelukilpailulla. Siinä kilpailijat esittävät ratkaisuja kiinteiden rakenteiden osalta, joita ovat muun muassa portaat, muurit, valaisimet, esiintymislava ja vesiaihe.

Kuva: Keskustavisiossa 2050 visioidaan myös Kauppatoria. Lunden Architecture Company

Kilpailulla on tarkoitus hakea ratkaisu torikokonaisuuden yhtenäiseen ilmeeseen sekä hakea ideoita eri kiinteiden rakenteiden toteutettavaan muotoon sekä valaistukseen. Aikaisemmin tehdyissä arkeologisissa kaivauksissa esiin tulleet rakenteet tai Turun historia halutaan tuoda myös jollakin tavalla esille.

Kilpailuohjelman mukaisesti tehtävänä on laatia idearikas, toiminnallisesti kiinnostava, korkeatasoinen, visuaalisesti kiinnostava kokonaissuunnitelma, joka nivoo yhteen torille sijoittuvat elementit.

Valmiiden kilpailutöiden osalta kaupunki tulee järjestämään myös asukkaille mahdollisuuden kommentoida töitä ennen kilpailun ratkaisemista.

Uuden Kauppatorin ensimmäisissä visiokuvissa vuodelta 2016 ei vielä otettu kantaa torin rakenteisiin. Kuva: Viasys VDC Oy

- Kokonaisuuden muodostaminen Kauppatorin visuaalisen ilmeen osalta on koettu erittäin haastavaksi. Suunnittelua on kuitenkin ollut tarpeen viedä eteenpäin osa-alueittain, jotta on voitu varmistua, että mikään jo toteutuksessa oleva rakenne ei estä muiden rakenteiden toteuttamista. Nyt käynnistettävän suunnittelukilpailun lähtötietona toimivat kaikki tähän asti tehdyt päätökset esimerkiksi paviljonkien ulkoasun ja kiveyksen värin osalta, toteaa projektijohtaja Janne Laine.

Kilpailun osallistujat kutsutaan ilmoittautuneiden työryhmien joukosta ja kilpailuohjelma julkaistaan mahdollisimman pian käynnistyspäätöksen jälkeen. Kilpailu on tarkoitus ratkaista ennen kesää. Suunniteltavat ratkaisut sisältyvät lähtökohtaisesti olemassa olevaan määrärahavaraukseen.

Tavoitteena on, että aikanaan parhaaksi valittava kilpailutyö voidaan toteuttaa kokonaisuutena ja sen ratkaisut voidaan huomioida rakennussuunnitelmissa siten, että ensimmäisiä osia suunnitelmasta päästään toteuttamaan noin vuoden kuluttua.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 3.2.2020 Kauppatorin alueen suunnittelukilpailun kilpailuohjelman ja nimesi kaupunginhallituksen edustajana tuomaristoon Mikaela Sundqvistin (vihr.).

Kaupunginhallituksen päätös