Perheoikeudellisen yksikön toiminta-aluetta ollaan laajentamassa Varsinais-Suomeen 1.3.2020 alkaen (lukuun ottamatta Uuttakaupunkia, Loimaata, Auraa ja Oripäätä). Pysyvät toimipisteet perustetaan Turkuun, Saloon, Paraisille ja Laitilaan. Uudistuksen tavoitteena on mm. tasapuolistaa alueella tarjottavia perheoikeudellisia palveluja.

Perheoikeudelliset palvelut

  • isyyden ja äitiyden selvittäminen
  • lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen
  • lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen
  • adoptioneuvonta
  • tapaamisten ja vaihtojen tuki sekä valvonta

Perheoikeudellinen yksikkö Varsinais-Suomessa 1.3.2020 alkaen

  • 24 työntekijää ja esimies
  • Perheoikeudellisten palveluiden yksikkö Turussa, Puutarhakatu 14:sä ja kesästä lähtien Mäntymäessä
  • Pysyvät toimipisteet myös Salossa, Paraisilla ja Laitilassa

Lisätiedot:

Tavoitteena on koota perheoikeudelliset palvelut (isyyden ja äitiyden selvittäminen, lapsen ja puolison elatusavun turvaaminen, lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaaminen, adoptioneuvonta, tapaamisten ja vaihtojen tuki ja valvonta) alueelliseen yksikköön.

Turun kaupunki tuottaa perheoikeudelliset palvelut vastuukuntamallilla 1.3.2020 alkaen Kaarinan, Kemiönsaaren, Koski Tl:n, Kustavin, Laitilan, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pyhärannan, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Someron, Taivassalon, Turun ja Vehmaan asukkaille.

Tasapuolisemmat palvelut alueelle

Pienemmissä kunnissa perheoikeudellisten palveluiden lastenvalvojien ja olosuhdeselvityksiä tekevien työntekijöiden toiminta on voinut olla haavoittuvaa.

- Yksi työntekijä on hoitanut tehtävää tai se on ollut työntekijälle yksi tehtävä muiden työtehtävien ohella. Esimerkiksi kesäaikana palveluiden saatavuudessa on voinut olla pitkiä taukoja. Jatkossa palvelua saa tasapuolisemmin koko alueella, kertoo johtava lastenvalvoja Aino Hynninen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta.

Perheoikeudellisia palveluja tarjotaan myös ruotsinkielellä, sillä perustettavassa yksikössä työskentelee kaksi ruotsinkielistä työntekijää.

Yksikön pysyvät toimipisteet sijaitsevat Turussa, Salossa, Paraisilla ja Laitilassa. Lisäksi asiakasvastaanottoja järjestetään muissakin alueen jäsenkunnissa erikseen sovittuina aikoina. Turussa yksikkö toimii alkuun Puutarhakadulla, kesästä lähtien Mäntymäessä.

Toiminnasta syntyvät kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken asukaslukuun suhteutettuna.

Osa sopimuskunnista ja -kuntayhtymistä (perusturvakuntayhtymä Akseli, Kaarina, Kemiönsaari, Laitila, Lieto, Parainen, Raisio sekä Salo) luovuttaa uudelle perheoikeudelliselle yksikölle liikkeenluovutuksella nykyisen lastenvalvojapalvelunsa. Turun kaupunginhallitus hyväksyi liikkeenluovutuksen 3.2.2020 kokouksessaan.

Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi osaltaan asian kokouksessaan 29.1.2020.

Perheoikeudellisten palveluiden kokoaminen yhteiseen yksikköön sisältyy Varsinais-Suomen sosiaali-ja terveyspalveluiden järjestämissuunnitelman päivitykseen vuosille 2019–2020. Perheoikeudellisten palvelujen organisointiin liittyvä suunnittelu- ja valmistelutyö käynnistettiin osana vuosina 2017–2018 toiminutta lasten ja perheiden palvelujen kehittämisohjelman ”Lupa auttaa” -hanketta.