Turun kaupunki on käynnistänyt laaja-alaisen ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvan osaamisen visiotyön. Kyseessä on kokonaisvaltainen visio, joka kattaa koko koulutuspolun perusasteelta yliopistotasolle saakka sekä tulevaisuuden osaamisen tarpeet ja niiden edellytykset.

Osaamisen visiotyön pohjaksi tunnettu aluetutkija, tohtori Timo Aro, on tehnyt kansallisen osaajien muuttovirtoja koskevan selvityksen. Aron keskeisten päätelmien mukaan Turku ja Turun seutu hyötyvät sekä määrällisestä muuttoliikkeestä että muuttajien ikä- ja osaamisrakenteesta.

Aron tekemän tutkimus selvitti, minkälaisesta väestöstä Turun ja Turun seudun muuttovoitto koostuu ja mitä se tarkoittaa osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Tutkimus vahvisti myös sen, että Turun seudun merkitys muuttaja- ja osaajavirtojen keskittymänä on vahvistunut.

-  Turun seudun asema on vahvistunut 2010-luvun jälkipuoliskolla kaikilla elinvoimaan ja vetovoimaan liittyvillä tunnusluvuilla alueiden välisessä kilpailussa. Turun alue on määrällisesti neljänneksi muuttovetovoimaisin seutu koko maassa. Turun seutu kerää muuttovoittoa koko maasta pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta, ja hyötyy vuosi vuodelta enemmän muuttajien rakenteesta, Timo Aro kertoo.

Visiontyön selvitysmiehenä toimii Turun yliopiston rehtori emeritus Kalervo Väänänen ja työn toteuttaa Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus. ​

- Osaamisen merkitys tulevaisuudessa on entistä tärkeämpi kilpailutekijä niin kansainvälisellä kuin kansallisella tasolla. Alueellinen osaaminen ratkaisee sen, kuuluuko alue tai kaupunki menestyvien vai taantuvien alueiden joukkoon. Positiivisen rakennemuutoksen jatkuvuuden takaamiseksi Turun seudulla tulee olla kirkas visio tulevaisuuden osaamisen tarpeista ja sen vaatimista edellytyksistä, Kalervo Väänänen painottaa.

Turun seutu tarvitsee uusia osaajia Suomesta ja maailmalta

Kaupunkien tulevaisuuden menestyminen edellyttää sekä fyysistä että henkistä kasvua. Megatrendit, kuten kaupungistuminen, globalisaatio, ilmastonmuutos ja digitalisaatio, haastavat kaupungit jatkuvaan kehittymiseen. Kaupunkiympäristön hyvä laatu on samalla tavoin merkittävä hyvinvoinnin perusta ja tulevaisuuden kilpailutekijä kuin kaupunkilaisten hyvä osaaminen.

Osaamisen ja koulutuksen suuret linjaukset ovat kansallisia ja osin ylikansallisia, mutta ne toteutetaan paikallisesti. Tulevaisuudessa tarvitaan sekä hyvin pitkälle erikoistunutta huippuosaamista, että mahdollisimman laaja-alaista yleisosaamista.

Osaamisvision 2040 avulla Turku tekee työtä, jolla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Turku haluaa tunnistaa ne osaamisen eri alueet, joilla on merkitystä nyt ja tulevaisuudessa, sillä Turun seutu tarvitsee uusia osaajia Suomesta ja maailmalta.

Visiotyön valmistumisen tavoiteaikataulu on keväällä 2020, ja valmistelun aikana kuullaan laajasti koulutusalan edustajia, päättäjiä, elinkeinoelämää ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.