Kun Toivo aloitti opintonsa Turun ammatti-instituutin kokkilinjalla, hänen opiskelumotivaationsa oli nollassa. Uudet rutiinit, aineet ja vaatimukset tuottivat vaikeuksia. Hän alkoi lintsata. Kouluväsymys otti vallan ja tekemättömien tehtävien pino kasvoi.

Hanketerveiset opiskelijalle

Jos koet opiskelun haastavaksi, toivoisit saavasi neuvoa tai harkitset keskeyttämistä, ota ensin yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi, opettajaan, kuraattoriin tai muuhun henkilökuntaan. 

Älä jää yksin miettimään asioita! Ratkaistaan ne yhdessä!

Suoralinkki opiskeluhuollon sivuille

– Voin rehellisesti sanoa, että minulla oli enemmän poissa- kuin läsnäoloja koko ensimmäisen vuoden ajan, hän kertoo.

Toinen vuosi sujui paremmin, mutta kolmannella ongelmat taas jatkuivat. Keskeneräiset kurssit kasaantuivat, samoin tekemättömät tehtävät ja kokeet. Kun opiskelukavereiden opinnot etenivät, omat tuntuivat yhä etäisimmiltä ja lintsaaminen lisääntyi entisestään. Koulupudokkuuden vaara uhkasi. Toivolla oli halu päästä kiinni opintoihin, mutta ajatus kurssien uusimisesta uusien ja vieläpä nuorempien opiskelukavereiden kanssa ei houkutellut.

Keväällä 2019 tuli käänne, kun opinto-ohjaaja Merja Berg tarjosi paikkaa Vamos 2. aste – opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja pudokkuuden ehkäisy -pilottihankkeessa. Toivolle oli itsestään selvää että tilaisuuteen oli tartuttava. Tuntui turvalliselta tietää, että syksylle olisi konkreettinen suunnitelma. Bergin ja projektityöntekijä Minna Hemgårdin mukaan on tärkeää, että nuoret saavat aikaa valmistautua henkisesti hankkeen alkamiseen.

– Avainsanojamme ovat luottamus ja kohtaaminen. Haluamme kohdata nuoret niin, että he luottavat meihin, hankkeeseen ja itseensä, sanovat Berg ja Hemgård.

Pilottiprojekti alkaa muutaman viikon opintokokonaisuudella, jossa keskitytään osallistujien hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin. Tämän jälkeen jokaisella osallistujalla on henkilökohtainen suunnitelma, joka sisältää askel askeleelta ne tehtävät, jotka tulee suorittaa valmistuakseen. He saavat alakohtaista ohjausta, mutta ennen kaikkea henkilökohtaista tukea opinnoissa ja ajankohtaisissa ongelmatilanteissa. Suunnitelmien pedagogista osuutta jatkaa ryhmänohjaaja Emilia Myllymaa ja henkilökohtainen ohjaus opinto-ohjaajan, projektityöntekijän, koulupsykologin, kuraattorin sekä ulkopuolisten toimijoiden tuella jatkuu, kunnes tavoitteet on saavutettu.

Haluamme kohdata nuoret niin, että he luottavat meihin, hankkeeseen ja itseensä

– Tuemme nuoria kokonaisvaltaisesti. Jos koulumotivaatio puuttuu, saattaa muillakin osa-alueilla olla hankaluuksia. On mahdotonta keskittyä opintoihin, jos elämässä on suurempia ongelmia, selittää Hemgård.

Osallistujat saavat tukea oikeiden virastojen tai palvelupisteiden löytämiseen ongelmiensa ratkaisemiseksi.

– Haluamme, että nuoret suhtautuvat tulevaisuuteensa ja omiin mahdollisuuksiinsa positiivisesti. Kaikki tarvitsevat joskus apua, eikä se tarkoita, että tilanne olisi pysyvä, sanoo Hemgård.

Puolen vuoden jälkeen hankkeen alkamisesta seitsemän viidestätoista pilottiryhmän osallistujasta valmistui ja muut osallistujat ovat hyvässä vauhdissa kohti samaa tavoitetta.  On helppo iloita Toivon puolesta, joka vielä syksyllä koki asetetut tavoitteet utopistisiksi, ja nyt ylpeilee hymyilevänä tutkintotodistus kädessään, täyttä vauhtia matkalla kohti työnhakua. On mahtavaa kuulla hänen puhuvan mahdollisista jatko-opiskelusuunnitelmistaan

Toivon mukaan hankkeen henkilökohtainen suunnitelma toi ryhtiä tekemiseen ja ryhmän pieni koko helpotti keskittymistä. Hän on myös kiitollinen ryhmänohjaajan, projektityöntekijän ja opinto-ohjaajan antamasta henkilökohtaisesta tuesta.

– Toivottavasti kaikki, joille tarjotaan samanlaista mahdollisuutta, ottavat sen vastaan, hän sanoo.

Haastateltavan nimi on muutettu hänen omasta pyynnöstään.

Juttu on julkaistu Turkupostissa 1, 2020.

Pähkinäkuoreessa: 

  • Vamos 2.aste -opintoihin kiinnittyminen, läpäisy ja  pudokkuuden  ehkäisy –hankkeen tavoitteena on uudenlaisen toimintakulttuurin rakentaminen opintojen keskeyttämisten vähentämiseksi sekä sujuvien siirtymien lisäämiseksi.

  • Turun ammatti-instituutissa hankeen puitteissa on tehty yksiövalmennusta ja kokeiltu opinnollistettua ryhmäkokonaisuutta. Kokeilut ovat keskittyneet enimmäkseen matkailu- ravintola- ja catering alalle.

  • Hanketta hallinnoi Diakonissalaitos ja rahoittaa ESR. Hanke on käynnissä 8/2020 asti.

Lue lisää: Vamos 2. aste_hankekuvaus