Kerttulin lukion urheilulinjalle, Turun klassillisen lukion ilmaisulinjalle ja Puolalanmäen lukion musiikkilinjalle pyrkiville hakijoille järjestetään hakuajan jälkeen pääsykokeet. Katso lukioiden omilta sivuilta tarkemmat ohjeet.

Kerttulin lukion urheilulinja

Turun klassillisen lukion ilmaisulinja

Puolalanmäen lukion musiikkilinja