Turun tavoitteena on saavuttaa jätteettömyys, päästöttömyys ja kestävä luonnonvarojen käyttö vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää kiertotalouteen siirtymistä ja resurssien viisasta käyttöä. Kansainvälisenä yhteistyönä luotu raportti on osa Turun seudun resurssiviisauden tiekartan valmistelua.

Turun tiekarttatyö osana kansainvälisen mallin luomista

Turun seudulle työstetään uudenlaista tiekarttaa vauhdittamaan resurssiviisauden saavuttamista. Mukana työssä on Turun kaupungin lisäksi joukko alueellisia kumppaneita, ICLEI - Local Governments for Sustainability ja Sitra. Turun tavoitteena on saavuttaa jätteettömyys, päästöttömyys ja kestävä luonnonvarojen käyttö vuoteen 2040 mennessä. Hiilineutraaliksi kaupungiksi Turku pyrkii jo vuoteen 2029 mennessä.

Tiekartan valmistelu on jo hyvässä vauhdissa. Turun kaupunki ja yhteistyökumppanit julkaisevat Turun kiertotaloustyöstä kattavasti kertovan raportin. Raportti on englanninkielinen.

Circular Turku -raportista selviää, kuinka kiertotaloudella tuetaan tuloksellista ilmastotyötä. Raportti sisältää joukon kiertotalousratkaisuja Turun seudulta, joista muualla maailmassa voidaan ottaa mallia. Julkaisu esittelee kiertotalouden esimerkkejä mm. Kakolan jätevedenpuhdistamon, ruokapalveluiden hiilijalanjälkityön ja maamassojen hyödyntämiseen maarakentamisessa.

Raportti esittelee myös Circular Turku -tiekarttatyön etenemistä sekä tiekarttaan valikoidut painopistealat; Ruokaketju ja ravinnekierrot, rakennukset ja rakentaminen, energiajärjestelmä, kuljetus ja logistiikka ja vesikierrot.

Kiertotalous toteutuu vain aktiivisella yhteistyöllä julkisten toimijoiden, yritysten, tutkimusyhteisön ja kansalaisyhteiskunnan välillä. Laaja yhteistyö tunnistetaan myös yhdeksi Turun seudun voimavaroista kiertotalouden edistämisessä. Turun seutu on hyvä malli sellaisille kaupungeille ja seuduille ympäri maailman, jotka haluavat käynnistää kiertotaloustyönsä ja tehdä tavoitteellisempaa ilmastopolitiikkaa.

Yhteistyössä tehty raportti julkaistiin ICLEIn (ICLEI - Local Governments for Sustainability) nettisivulla. ICLEI on yli 1750 paikallis- ja aluehallinnon verkosto, joka on sitoutunut kestävään kaupunkikehitykseen. ICLEI toimii yli 100 maassa kestävän kehityksen edistämiseksi ja edistää paikallisia toimia vähäpäästöisten, luontoperusteisten, oikeudenmukaisten, joustavien ja kiertotalouden mukaisten ratkaisujen löytämiseksi.