Turun kaupunki toteuttaa toisena kaupunkina Suomessa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kaupunkitasoisen arvioinnin vuonna 2020. Turun kaupunginhallitus käsittelee aihetta kokouksessaan maanantaina 9.3.2020.

Syyskuussa 2015 YK:n jäsenmaat sopivat New Yorkissa järjestetyssä huippukokouksessa yhteisistä tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä vuoteen 2030 asti.

Tämä globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma – Agenda 2030 – on kattavuudeltaan ennennäkemätön: sen tavoitteet ovat laaja-alaisia, kunnianhimoisia ja koskevat kaikkia maita. Valtiot raportoivat VNR (Voluntary National Review) -menettelyn mukaisesti tavoitteiden etenemisestä.

Kaupunkien rooli kestävän kehityksen tavoitteiden paikallisina edistäjinä ja maailmanlaajuisina vaikuttajina on merkittävä. Vuonna 2018 New Yorkin kaupunki teki aloitteen raportoimalla vapaaehtoisesti tavoitteiden etenemisestä paikallisella tasolla ja haastoi muut kaupungit osallistumaan niin sanottuun VLR (Voluntary Local Review) -menettelyyn.

Turun kaupunki arvioi toimintaansa YK:n kestävän kehityksen viitekehyksessä

VLR-arvioinnissa Turun kaupungin toimintaa tarkastellaan kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteiden sekä soveltuvien alatavoitteiden osalta. Ensimmäisellä raportointikerralla tarkastellaan erityisesti kaupunkistrategiaa ja sitä toteuttavia kärkihankkeita sekä kaupungin viiden toimialan ja valittujen konserniyhteisöjen keskeisiä toimenpiteitä.

Tavoitteena on selvittää yleisesti kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisen taso kaupungissa ja erityisesti paikantaa ne alueet, joissa Turulla on parannettavaa. Prosessi tuottaa VLR-raportin lisäksi selkeän viestinnällisen kokonaisuuden kestävän kehityksen työstä kaupungissa myös kuntalaisille ja muille sidosryhmille.

VLR-raportti 2020 on toteutettu osallistavana prosessina, johon ovat vaikuttaneet tarkasteltujen hankkeiden, yhteisöjen ja toimialojen johto ja asiantuntijat.

Turun arviointiraportin pääviestit kaupunginvaltuuston päätettäväksi

Turun kaupunki julkaisee VLR-raporttinsa samassa yhteydessä Suomen valtion ja Espoon kaupungin kanssa New Yorkissa YK:n korkean tason poliittisessa foorumissa heinäkuussa 2020.

Kevään aikana Turun kaupunginvaltuusto saa päätettäväkseen New Yorkissa esiteltävän Turun VLR-raportin pääviestit ja painotukset. Kaupunginjohtaja Minna Arven ehdotukset pääviesteiksi ovat linjassa Turun kaupungin keskeisen tavoitteen kanssa rakentaa kaupunkilaisten hyvinvointi sekä elinkeinoelämän kilpailukyky ja kasvu ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävälle perustalle.

Arviointiin osallistuminen on Turulle suuri harppaus kohti kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä ja askel kohti tavoiteohjelma Agenda 2030:n toteutumista paikallisella tasolla.