Turun Kauppatorin suunnittelukilpailuun kutsuttavat on valittu. Kilpailuun ilmoittautuneista valittiin mukaan seuraavat työryhmät: Insulae, VSU, Inaro, Sigge-Valoa-Loci ja Nembi-Lauttia.

– Monialaisia tiimejä pyydettiin ja niitä myös saatiin. Ilmoittautumisia tuli kiinnostavilta ryhmiltä, joilta löytyy vankkaa osaamista. Varsinaiseen suunnittelukilpailuun valittiin viisi osaavaa ja kokenutta työryhmää, ja odotammekin innostuneena tuloksia, kertoo tuomariston puheenjohtaja, Turun kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Arvostelukriteereinä olivat muun muassa kaupunkikuvallinen osaaminen, kokemus vastaavan kokoisten keskusta-alueiden kehittämisestä ja toiminnallisesta suunnittelusta sekä monialaisten kaupunkiympäristön suunnitteluhankkeiden johtamisesta ja prosessien läpiviennistä.

Kilpailijoiden todettiin olevan taustoiltaan ja osaamiseltaan vakuuttavia. Kilpailijoiden välisiä eroja oli vaikea löytää ansio- ja referenssiluettelojen perusteella. Pisteytyksessä keskityttiin erityisen tarkasti arvioimaan kilpailijoiden toimittamia referenssitöitä.

Valinnoissa arvostettiin erityisesti toteutuneita tai toteutukseen meneviä suunnitelmia sekä referenssejä, jotka sisälsivät viherrakentamisen ja katutilan suunnittelua.

Yleisöllä mahdollisuus kommentoida ehdotuksia

Suunnittelukilpailuun saapuneet, hyväksytyt kilpailuehdotukset julkaistaan nimimerkillä varustettuina kilpailuajan päätyttyä Turun uusi Kauppatori -sivulla osoitteessa www.turku.fi/kauppatorin-suunnittelukilpailu. Yleisöllä on mahdollisuus kommentoida suunnitelmia 13.-21.5.2020.

Kilpailun tuomaristo tutustuu yleisön antamaan palautteeseen ennen kilpailun ratkaisemista ja voi hyödyntää palautetta arvostelussaan.

Tuomaristo ratkaisee kilpailun viimeistään 17.6.2020.