Koronaviruksella on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia Turun kaupungille, alueen elinkeinoelämälle ja kolmannen sektorin toimijoille. Turun kaupunki haluaa omilla toimillaan tukea ja helpottaa yritysten ja yhdistysten akuuttia taloudellista tilannetta. (Päivitetty 30.4.2020)


Turkupaketti sisältää linjauksia maksuaikakäytäntöihin, sopimusmuutoksiin ja avustuksiin sekä kaupungin perimiin tilavuokriin.

- Turun kaupunki kantaa huolta siitä, miten kaupungin elinkeinoelämä selviää koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta. Turku tukee ja auttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin yrityksiä selviämään, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve.

Turun kaupunki tulee yrityksiä vastaan monin tavoin ja hakee joustoja myös koko Turku-konsernissa yritysten toimintaedellytysten varmistamiseksi. Turun toimintamahdollisuuksia rajoittaa valtiontukisääntely, joka koskee kaikkia toimenpiteitä, joissa julkinen sektori myöntää yrityksille tukea tai muuta etua.

Turkupaketin avulla tehdään toiminnallisia muutoksia, joiden seurauksena pyritään keventämään yritysten ja yhdistysten taloudellista painetta ja ehkäisemään erityisesti akuutteja kassakriisejä.

Maksuhelpotuksia ja -vapautuksia

Kaupungin ostolaskujen maksuehto 30 vuorokautta muutetaan siten, että laskut maksetaan heti kun ne on hyväksytty. Muutoksen seurauksena laskuttajat saavat pääomat huomattavasti nykyistä nopeammin, jolloin palveluntuottajien maksuvalmius parantuu merkittävästi.

Kaupungin lähettämien laskujen normaali maksuehto on 14 päivää. Turkupaketin esityksen seurauksena asiakkaan maksuaika pitenee 30 vuorokauteen.

Monet Turun kaupungin tiloissa ulkopuolisina vuokralaisina toimivat ovat joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin. Turun kaupunki voi vuokralaisen erillisestä pyynnöstä siirtää vuokranmaksua 3 kuukauden osalta. Tällöin siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen ja annetaan enintään 24 kuukauden takaisinmaksuaika. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 14.4. kokouksessaan vuokravapautuksista mm. kahvila- ja ravintolayrittäjille.

Turku suosittelee kaikille konsernin yhteisöille, että ne noudattaisivat soveltuvin osin kaupungin linjauksia. Koska yhtiöt ja säätiöt toimivat hyvin erilaisilla toimialoilla, niille ei ole mahdollista antaa kattavaa, yksityiskohtaista ja sitovaa ohjeistusta. Yhteisöjä kuitenkin kannustetaan käyttämään tapauskohtaiseen harkintaan perustuvia joustoja, joilla voidaan helpottaa ahdinkoon joutuneiden asiakkaiden ja sopimuskumppaneiden tilannetta. Tavoitteena on turvata kaupungin elinvoimainen toimintaympäristö pitkällä aikavälillä sekä välttää työpaikkojen pysyvät menetykset.

Ajankohtaiset haut

Turkupaketin ohella kaupunki on käynnistänyt joukon muitakin tukitoimia ja rahoitushakuja. Ohessa kooste ajankohtaisista hauista.

KäyttötarkoitusRahoitusSummaHaku
Kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistäminen poikkeusoloissa ja sen jälkihoidossaTestamenttirahaston tuottovaratKahdella hakukierroksella yhteensä enintään 500 000 €Ensimmäinen haku päättyy 6.5.2020, toinen järjestetään syksyllä.
Hakuun osallistutaan verkkolomakkeella.
Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlan taide- ja kulttuuriprojektit Turku 2029 -säätiön tuottovaratYhteensä enintään 119 968 €

Haku päättyy 15.5.2020.
Hakuun osallistutaan kaupungin avustusjärjestelmässä.

Turku 2029 -avustuksen hakuohjeet

Julkisiin tiloihin sijoittuvat visuaaliset teokset Turun kaupungin kaunistamisrahaston tuottovaratYhteensä 50 000 €

Kilpailuaika 4.-24.5.2020.
Osallistumislomake

Lisätiedot visuaalisten alojen kilpailusta

Turku Science Park Oy tukee omilla toimillaan

Poikkeustilanteen johdosta Turku Science Park Oy on käynnistänyt toimet tukeakseen alueen yrityksiä kriisistä selviytymisessä. Kriisiajan yrityspalveluista on koottu tietoa alueellisen Turku Business Region -sivuston korona-infoon.

Sivuille koottujen linkkien kautta voi hakea itsenäisesti neuvoja eri asiantuntijatahojen verkkosivuilta. Korona-infon sivuilla on myös yhteydenottolomake, jonka täyttämällä Turku Science Park Oy:n yritysneuvojat ottavat yhteyttä ja auttavat yrittäjän tilanteen ja sen helpottamiseen käytettävissä olevien palveluiden ja rahoituskanavien kartoittamisessa. Sivuston kautta kanavoidaan myös yksinyrittäjien tukihakemukset.

Yritysneuvonta Potkuri ja startup-yhteisö SparkUp ovat sulkeneet ovensa asiakkaiden fyysisiltä vierailuilta, mutta apua ja neuvontaa tarjotaan nyt puhelimitse, sähköpostitse ja Teams-verkkoneuvotteluja hyödyntäen. Tulossa on myös verkossa pidettäviä neuvontatilaisuuksia.

Turkupaketin linjaukset

Kaupunginhallituksessa 30.3.2020 päätetyt linjaukset:

 • saamisten maksuehtoa pidennetään 14 vuorokaudesta 30 vuorokauteen
 • eräpäivän siirtomahdollisuus pidennetään myös yksityisoikeudellisissa saatavissa 28 päivästä kolmeen (3) kuukauteen
 • maksusopimuksen maksimiaika pidennetään 12 kuukaudesta 24 kuukauteen
 • seuraavan 30 vuorokauden ostolaskut laitetaan viipymättä hyväksymisen jälkeen maksuun
 • kaupungin vuokralaisen erillisestä pyynnöstä vuokranmaksua voidaan siirtää kolmella (3) kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden takaisinmaksuajalla
 • kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vapaa-aikatoimialan vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi
 • Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoitusta on tarvittaessa muutettu tai käyttöaikaa pidennetty
 • Avustuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta ja käyttöajan pidentämisestä enintään vuodella päättää toimialajohtaja kirjallisen hakemuksen perusteella
 • Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi peruuntunut tai siirretty, voidaan selvityksenä vaadittava tilinpäätös hyväksyä hallituksen allekirjoittamana ja avustusvuotta koskevina toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnoksina
 • Poikkeusolojen vuoksi, järjestettäessä muita kuin digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, joihin on myönnetty kaupungin avustus, tulee noudattaa annettuja yleisiä viranomaisohjeita ja pidättäytyä yleisötapahtumien järjestämisestä ainakin 30.6.2020 asti 
 • Kohdennettuja erityisavustuksia, lukuun ottamatta digitaalisia tapahtumia ja toimintoja sekä olosuhde-, kunnostus- ja peruskorjausavustuksia, ei pääsääntöisesti myönnetä poikkeusolojen aikana
 • Avustuksen saajilta edellytetään poikkeusolojen suositusten noudattamista mm. harjoitusten ym. tapaamisten järjestämisessä. Toiminta-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli näin ei toimita. 

Huom. Linjauksia päivitetään tarvittaessa kansallisten linjausten ja muiden olosuhdemuutosten johdosta.