Turun kaupunkiympäristötoimiala palvelee asiakkaitaan myös ajankohtaisessa koronatilanteessa. Pääosa palveluista ovat avoinna ja kaupunkilaisten käytettävissä. Toimialan henkilöstö työskentelee kuitenkin pääosin etänä ja myös kokoukset ja tapaamiset järjestetään pääasiassa etäyhteyksien kautta. Toimialan lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti aikaisemmin ilmoitettujen aikataulujen mukaisesti. Kokoukset järjestetään etäkokouksina.

Toimialan tarjoamat sähköiset palvelut toimivat normaalisti:

  • rakennusvalvonnan lupa-asiat
  • katutyöluvat ja johtokartta-aineistot
  • kiinteistötoimitukset
  • tonttien varaaminen
  • asukaspysäköintiluvat ja venepaikat
  • paikkatietoaineistojen tilaukset ja maastomittaukset
  • Turun seudun opaskartta
  • tapahtumaluvat (huom! yleiset rajoitukset kokoontumisten järjestämiselle)

Rakennusvalvonnan vastaanotto- ja puhelinajat

Turku-pisteen asiakaspalvelu (Puolalankatu 5) palvelee rakennusvalvonnan ja toimialan muiden palveluiden käyntiasiakkaita arkisin kello 9-12. Asiakkaiden toivotaan kuitenkin käyttävät mahdollisimman paljon puhelinta, sähköpostia tai sähköisiä palveluita. Puhelimitse ja sähköisten kanavien kautta palvellaan maanantaista torstaihin kello 9-15.30 ja perjantaisin kello 9-15.

Rakennusvalvonnan arkisto toimii rajoitetusti ainakin 13.4. asti. Arkistosta ei haeta asiakirjoja nähtäväksi muuta kuin kaupungin omalle henkilökunnalle. Niitä asiakirjoja, joista on sähköinen versio, voidaan toimittaa asiakkaiden käyttöön sähköisten palveluiden kautta.

Suunnittelu ja tontit

Kaavoituksen ja liikennesuunnittelun toiminta jatkuu normaalisti. Asemakaavat kuulutetaan normaaliin tapaan vireille ja nähttäville. Mahdolliset yleisötilaisuudet järjestetään toistaiseksi korvaavin sähköisin järjestelyin.

Tonttien myynti ja vuokraus jatkuu normaalisti. Kauppakirjojen ja vuokrasopimusten allekirjoitustilaisuudet järjestetään tarvittaessa Puolalankatu 5:n 2. kerroksen tiloissa. Yleisten alueiden isännöinti ja torivalvonta toimivat normaalisti.

Kiinteistönmuodostus palvelee pääsääntöisesti puhelimitse ja sähköpostitse. Välttämättömät toimituskokoukset järjestetään, ja asianosaisille tarjotaan mahdollisuutta osallistua etäyhteydellä (esim. puhelimella tai skypellä). Tonttijakojen osalta prosessi sujuu normaalisti, tonttijaot ovat nähtävillä asiakaspalvelussa ja niistä tiedotetaan asianosaisia entiseen tapaan. Maastomittaus palvele normaalisti.

Valmistuneet katu- ja puistosuunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville normaaliin tapaan, ja mahdolliset muistutukset jätetään kirjallisesti myös normaaliin tapaan. Nähtävillä olon aikana ei ole kuitenkaan mahdollisuutta tavata suunnittelijaa muuta kuin etäyhteyden välityksellä.

Kunnossapito ja työmaat

Yleisten alueiden kunnossapito jatkuu normaalisti. Julkisia kalusteita esim. leikkipuistoissa ja bussipysäkeillä ei desinfioida, asiassa noudatetaan terveysviranomaisten kansallisia ohjeita. Sama koskee uusien ohjetaulujen asettamista puistoihin ja leikkipaikkoihin. Maastokäynnit toteutetaan normaalisti.

Toimitilojen rakennuttamisessa työmaat ovat käynnissä normaalisti ja kesän 2020 työt pyritään saamaan käyntiin suunniteltujen aikataulujen mukaan. Työmaakäynnit ja -tarkastukset tehdään normaalisti. Suunnittelukokoukset ja muut yleiset palaverit on siirretty kokonaan etäkokouksiksi.

Myös infran rakennuttamisessa työmaat ovat käynnissä normaalisti. Tarvittavat työmaakäynnit ja mahdolliset katselmukset hoidetaan normaalisti. Tarjouspyyntöjä valmistellaan normaaliin tapaan. Kaikki työmaakokoukset pyritään pitämään etänä.

Ympäristöterveys ja ympäristönsuojelu

Ympäristöterveyden tarkastushenkilökunnan tavoittaa puhelimella parhaiten arkisin klo 8.30 – 9.30. Muina aikoina vastataan virka-aikana puhelimeen työtilanteen salliessa, ja yhteydenotot toivotaan ensisijaisesti sähköpostilla. Toimistolla ei ole toistaiseksi asiakkaiden vastaanottoa. Tarkastuskohteisiin tehdään ainoastaan välttämättömät ja kiireelliset tarkastuskäynnit.

Kaupungin eläinhoitola on auki klo 9.00-16.00. Asiakkaita pyydetään olemaan yhteydessä etukäteen puhelimitse ennen mahdollista käyntiä eläinhoitolassa. Eläinhoitola ottaa vastaan löytöeläimiä. Hoitola ei tarjoa lemmikkieläimille tilapäistä hoitopalvelua eikä kuljetuspalveluja. Lemmikkieläinten omistajien pitää varautua lemmikkien tilapäiseen hoitotarpeeseen esimerkiksi sairastumisen aikana. Lemmikkien hoitopalveluja tarjoaa Turun seudulla usea toimija.

Ruissalon luontokoulu on suljettu, ja samoin Ruissalo Info kasvitieteellisessä puutarhassa on suljettu. Yhteydenotot ympäristönsuojelun työntekijöihin sähköpostitse tai puhelimitse.

Joukkoliikenne

Turun seudun joukkoliikenne Fölin liikenteessä siirrytään kesäaikatauluihin normaalia aikaisemmin 6.4. lähtien. Busseissa ei voi maksaa käteisellä. Kertalipun voi ostaa tai bussikortin ladata lippuautomaateissa ja palvelutoimis-tossa. Palvelutoimistossa käy maksuksi myös käteinen raha.

Fölin palvelutoimisto (Aurakatu 5) palvelee normaalin aukioloajan mukaisesti maaliskuun loppuun asti ja sen jäl-keen supistetusti 1.4. lähtien siten, että käyntiasioinnin palveluaika on maanantaisin kello 8-18, tiistaista perjan-taihin kello 8-14 ja lauantaisin kello 9-14. Puhelinpalvelu ja chat ovat käytössä arkisin kello 8-18 ja lauantaisin kello 9-14.

Asiasanat: