Mitä yhteisöjen tulee tietää koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksista Turun kaupungin myöntämiin avustuksiin? Olemme koonneet listan useimmin kysytyistä kysymyksistä poikkeusoloihin ja yhdistykselle myönnettyihin avustuksiin liittyen.

Lisätiedot ja yhteystiedot

Kaupunginhallituksen alaisista määrärahoista jaettavat avustukset sekä avustusjärjestelmään liittyvät kysymykset

Kulttuurilautakunnan avustukset

Liikuntalautakunnan avustukset

Nuorisolautakunnan avustukset

  • Toiminta-avustus ja kohdennettu erityisavustus; toiminnanjohtaja Joonas Petäjäniemi, joonas.petajaniemi@turku.fi, p. 050 554 6113
  • Nuorisovaltuuston hankeraha ja Itse tehty- projektiraha; nuorisosihteeri Mirja Teräs, mirja.teras@turku.fi, p. 044 907 2969

Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustukset

Tilapalvelukeskuksen yhteystiedot

Vuokranmaksuun liittyvät kysymykset

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantaina 30.3.2020 Turkupaketin. Se sisältää listan toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on helpottaa elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa. Turkupaketissa on tarkennuksia yhdistyksille ja muille yhteisöille myönnettyjen avustusten käyttöön.

Kaupungin yleisiä avustusohjeita ja toimialakohtaisia avustusperiaatteita noudatetaan pääsääntöisesti myös poikkeustilanteen aikana. Turkupaketti sisältää poikkeusoloihin liittyviä, lähinnä avustusten takaisinperintää sekä käyttötarkoituksen muutosta tai käyttöajan pidentämistä koskevia tarkennuksia. 

Olemme koonneet tähän listan useimmin kysytyistä kysymyksistä poikkeusoloihin ja yhdistykselle myönnettyihin avustuksiin liittyen. Täydennämme listaa tarpeen mukaan.

Kysymyksiä ja vastauksia:

Peritäänkö avustuksia takaisin, jos toimintaa ei voida toteuttaa suunnitellusti?

Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoitusta on tarvittaessa muutettu tai käyttöaikaa pidennetty.

Voiko avustuksen käyttötarkoitusta muuttaa tai ajankohtaa siirtää?

Yleisen avustusohjeen mukaisesti käyttötarkoitusta voidaan toimielimen päätöksellä perustellusta syystä ja kirjallisen hakemuksen pohjalta muuttaa.

Turkupaketin mukaisesti päätöksen käyttötarkoituksen muutoksesta ja avustuksen käyttöajan pidentämisestä tekee toimialajohtaja. Käyttöaikaa voidaan pidentää enintään vuodella.

Käyttötarkoituksen tai -ajan muutoksista tulee tehdä kirjallinen hakemus, joka toimitetaan avustusjärjestelmään kyseisen avustushakemuksen liitetiedostoihin.

Voiko yhdistykselle tulla poikkeusolojen osalta vastaan tilanne, että myönnetty avustus tullaan perimään takaisin?

Turkupaketin mukaan avustuksen saajilta edellytetään poikkeusolojen suositusten noudattamista mm. harjoitusten ym. tapaamisten järjestämisessä. Toiminta-avustukset voidaan periä takaisin, mikäli näin ei toimita. Muissa tapauksissa noudatetaan avustuksia koskevaa yleisohjetta.

Vuodelle 2020 myönnettyjä avustuksia ei peritä takaisin poikkeusolojen aikana eikä niiden päätyttyä, mikäli avustuksen käyttötarkoitusta on tarvittaessa muutettu tai käyttöaikaa pidennetty.

Avustuksella toteutettava tapahtuma tai toiminto on jouduttu perumaan poikkeustilanteen vuoksi, mitä teemme?

Mikäli avustus tai sen osa jää käyttämättä, tulee avustus tai sen osa palauttaa. Jos kuitenkin tapahtuma/toiminto voidaan siirtää toiseen ajankohtaan tai käyttötarkoitusta muuttaa, esimerkiksi digitaaliseksi toiminnoksi, avustukselle voi edellä kuvatusti hakea käyttötarkoituksen tai -ajan muutosta.

Onko kaupungilta mahdollista hakea avustusta poikkeustilanteen aikana toteutettaviin tapahtumiin / toimintoihin?

Voimassa olevan hakuaikataulun mukaiset avustukset ovat haettavissa sähköisessä avustusjärjestelmässä, mutta nyt poikkeusolojen vuoksi, järjestettäessä muita kuin digitaalisia tapahtumia ja toimintoja, joihin on myönnetty kaupungin avustus, tulee noudattaa annettuja yleisiä viranomaisohjeita ja pidättäytyä yleisötapahtumien järjestämisestä ainakin 30.6.2020 asti. Kohdennettuja erityisavustuksia, lukuun ottamatta digitaalisia tapahtumia ja toimintoja sekä olosuhde-, kunnostus- ja peruskorjausavustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä poikkeusolojen aikana, vaan tilaisuudet tulee pyrkiä siirtämään.

Erillistä ”poikkeustila-avustusta” ei toistaiseksi ole ilmoitettu haettavaksi.

Miten toimimme avustusselvityksen kanssa, jos vuosikokous on poikkeusolojen takia jouduttu siirtämään?

Mikäli avustuksen saajan vuosikokous on poikkeusolojen vuoksi jouduttu siirtämään, voidaan avustusselvityksenä vaadittava tilinpäätös hyväksyä hallituksen allekirjoittamana ja avustusvuotta koskeva toimintasuunnitelma- ja talousarvio luonnoksina. Yhteisöt, joiden vuosikokous on järjestetty ennen poikkeusolojen alkamista (16.3.2020), tulee toimittaa selvityksenä vuosikokouksen vahvistama tilinpäätös normikäytänteiden mukaisesti.

Yhdistyksemme on vuokralla kaupungin tiloissa. Mitä mahdollisuuksia meillä on vuokranmaksun osalta, kun toimintaa ei voida tällä hetkellä järjestää?

Kaupungin vuokralaisen erillisestä pyynnöstä vuokranmaksua voidaan siirtää kolmella (3) kuukaudella ja siirretyille vuokrille laaditaan yksilöllinen maksuaikataulu takaisinmaksusopimuksineen enintään 24 kuukauden takaisinmaksuajalla. Kaupungin suljettavaksi määräämissä kulttuuri- ja liikuntalaitoksissa vapaa-aikatoimialan vuokralaisina olevien yrittäjien vuokrasopimusten vuokraa ei peritä siltä ajalta, kun kaupunki on määrännyt tilat suljettavaksi. Vuokranmaksuun liittyvissä asioissa suosittelemme olemaan yhteydessä kaupungin Tilapalvelukeskukseen, jonka yhteystiedot löytyvät sivun harmaapohjaisesta infolaatikosta.