Turun liikuntapalvelut on saanut 19 000 euroa valtionavustusta Lupaus innosta -laatuhankkeen kolmannelle ja viimeiselle hankekaudelle. Hankkeen tavoitteena on kiinnittää lapset ja nuoret nykyistä vahvemmin liikunnalliseen elämäntapaan.

Hankkeella pyritään edistämään kansallisesti tutkittuja lasten liikunnan laatutekijöitä turkulaisissa urheiluseuroissa, jotta lapset ja nuoret kiinnittyisivät nykyistä vahvemmin liikunnalliseen elämäntapaan. Lisäksi hankkeella pyritään ehkäisemään seuratoiminnan drop-outtia eli liikuntaharrastuneisuuden vähenemistä murrosiässä.

- Hankkeessa tuetaan seuroja eri tavoin, mm. lisäämällä valmentajien tietoa ja ymmärrystä laatutekijöistä järjestämällä verkostoitumis- ja koulutustilaisuuksia, tarjoamalla valmennustukea käytännön harjoituksiin sekä kouluttamalla mentoreita seuroihin, kertoo projektipäällikkö liikuntasuunnittelija Jaakko Saarinen.

Kumppaneina kahdeksan turkulaista seuraa

Prosessia kehitetään kahdeksan turkulaisen seuran kanssa. Mukana ovat Budokwai/taekwondo, FC Inter, Hirvensalon Heitto, Lahjan Tytöt, TPS juniorijääkiekko, Turun Jyry/nyrkkeily, Turun Kisa-Veikot/jalkapallo sekä Turun Urheiluliitto/nyrkkeily. Kolmannella hankekaudella korostuu erityisesti seurojen rooli. Hankkeen ydinseurat vastaavat lasten liikunnan laatutekijöihin perustuvien seurakohtaisten toimintasuunnitelmien laatimisesta omassa yhteistyöverkostossaan.

- Mukaan haluttiin ja saatiin motivoituneita seuroja, joilla on resursseja ja halu koordinoida lasten ja nuorten ohjaus- ja valmennustoiminnan laadunedistämisen prosessia turkulaisessa seurakentässä, kertoo Jaakko Saarinen.

LiikU mukana luomassa seurojen mentorimalleja

Tavoitteena on hankkeen aikana luoda omaan seurayhteisöön mentorointimalli, jolla varmistetaan laadukas lasten liikunta. Hankkeessa tarjotaan seuroille myös mahdollisuutta kouluttaa mentoreita omaan seuraan. Toimintamalli tähän on luotu ja otettu käyttöön kahtena ensimmäisenä hankevuonna. Turkulaisista seuroista ja valmentajista koostuva osaamisverkoston koko on yksi keskeinen hankkeen vaikuttavuutta mittaava tekijä.

- Kahdella ensimmäisellä kaudella mentoreita koulutettiin reilu 30. Hienoa, kun osaamisverkosto laajenee entisestään, iloitsee seurakehittäjä Maikku Miettinen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilusta (LiikU).

Avoimia tilaisuuksia kaikille kiinnostuneille

Osana hanketta järjestetään kaikille seuratoimijoille sekä myös laajemmin lasten ja nuorten liikuntaan linkittyville henkilöille avoimia asiantuntijaluentoja ja verkostoitumistilaisuuksia. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Niitä järjestetään arki-iltaisiin elokuusta alkaen. Tilaisuuksien tarkoituksena on jakaa tietoa ja hyviä käytänteitä lasten liikunnan laatutekijöihin ja seuran kehittämiseen liittyen.

- Oleellista on, että valmentajien ja ohjaajien tietoisuus laadukkaan lasten ja nuorten valmentamisen ja ohjaamisen taustalla olevista tekijöistä kasvaa ja sitä kautta laatu paranee. Ilmoittautuminen tilaisuuksiin käynnistyy elokuussa, kertoo Saarinen.

Hankkeen tavoitteet

  • Edistää laaja-alaisesti turkulaisten liikunta-alan toimijoiden keskinäistä yhteistyötä, johon sisältyy yhteistyö seurojen, koulun ja kodin välillä.
  • Juurruttaa Turkuun pysyvä seurojen ydinverkosto, jonka tehtävä on levittää laatutekijöiden mukaisia hyviä käytänteitä, jakaa osaamistaan ja tukea näillä keinoin myös muiden turkulaisten seurojen ohjaus- ja valmennuskulttuurin kehittymistä.
  • Kehittää kunnan ja seurojen välistä tukijärjestelmää tiedolla johtamiseen pohjautuen. Tukijärjestelmä edistää sekä seurojen välistä että kaupungin ja seuran välistä yhteistyötä.
  • Syventää kansallisen tason yhteistyötä lasten ja nuorten liikunnan tutkimus- ja kehittämisverkostoissa.

Liikuntapalvelut toteuttaa hankkeen yhteistyössä Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n, Turun Seudun Urheiluakatemian, Jyväskylän yliopiston sekä turkulaisten liikunta- ja urheiluseurojen kanssa.