Turkulaiset nuoret saavat apua mielenterveyden ongelmiin koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta, koulujen kuraattoreilta ja psykologeilta ja kaupungin psykologiyksiköstä.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Keskitetty vastaanotto ja puhelin
Hämeenkatu 10, 4. krs, p. 02 266 1570, ma–to 8–15.45 ja pe 8–13.30

  • Mielenterveysasiat ja muu erityisen tuen tarve, myös uudet yhteydenotot
  • Keskitetyn toimipisteen kautta voidaan oppilas/opiskelija ohjata tarvittaessa koulujen psykiatrisille sairaanhoitajille tai erikoissairaanhoitoon.

Psykiatriset sairaanhoitajat yläkouluilla ja toisen asteen oppilaitoksissa
p. 02 266 1570, ma–to klo 8–15.45 ja pe 8-13.30

  • Yhteydenotot keskitetyn toimipisteen puhelinpalvelun kautta.
  • Vastaanotot kouluilla tai etävastaanottona
  • Opiskeluterveydenhuollon psykiatrinen sairaanhoitaja (ensisijaisesti AMK-opiskelijat), työskentelee keskitetyllä vastaanotolla osoitteessa Hämeenkatu 10

Lasten ja nuorten poliklinikan nuorten psykiatrinen tukiyksikkö
Itäinen Pitkäkatu 30, p. 02 266 1155

  • Nuoret ja heidän vanhempansa voivat olla suoraan yhteydessä nuorten psykiatriseen tukiyksikköön. Lisäksi koulu- ja opiskeluterveydenhuollon keskitetty vastaanotto voi ohjata nuoren yksikköön.

Koulujen kuraattori- ja psykologipalvelut

  • Yläkoulujen kuraattorien, psykologien ja opinto-ohjaajien yhteystiedot löytyvät Wilman kautta ja koulujen nettisivuilta
  • Myös toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja lukioiden psykologien yhteystiedot löytyvät Wilman kautta ja koulujen nettisivuilta
  • Psykologin ja kuraattorin kanssa pyritään mahdollisuuksien mukaan etävastaanottoi-hin, mutta tarvittaessa järjestetään myös lähivastaanottoja

Psykologiyksikkö
Kunnallissairaalantie 20, rakennus 5, 3. krs
Koronapandemian aiheuttamiin mielenterveyshuoliin liittyvä puhelinpalvelu numerossa 040 619 4361. Numero palvelee arkisin klo 8.30-12.

Perheneuvolan tuki alle 18–vuotiaille ja perheille koronapandemian aikana
Koronapandemian aiheuttamiin mielenterveyshuoliin liittyvä puhelinpalvelu numerossa 040 619 4361. Numero palvelee arkisin klo 8.30-12.

Ylähengitystieoireisia asiakkaita ei hoideta lähivastaanotoilla vaan heidän hoitonsa tapahtuu etävastaanotoilla.

Edellä mainittujen Turun kaupungin hyvinvointitoimialan tarjoamien palveluiden lisäksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri palvelee nuoria mielenterveysasioissa hoidon porrastuksen mukaisesti.