Turun kaupunginhallitus on 30.3.2020 kokouksessaan päättänyt, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksua ei peritä, mikäli lapsi on poissa toiminnasta ja vanhemmat tai muut huoltajat muulla tavoin pystyvät järjestämään lapsen hoidon valtioneuvoston asetuksen, varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevien väliaikaisten rajoitusten ollessa voimassa. 

Maaliskuussa laskutetaan 50% normaalista asiakasmaksusta, jos lapsi on ollut poissa 18.3. alkaen. Huhtikuussa maksua ei peritä jos lapsi on kotihoidossa koko huhtikuun. Toukokuussa maksu on 50% mikäli lapsi osallistuu aamu-ja iltapäivätoimintaan 13.5. jälkeen.