Kaunistamisrahaston varoja käytetään Turun kaunistamiseen ja luonnonsuojeluun. Tiistaina 14.4. kokoontunut kaupunginhallitus päätti 260 000 euron jakamista erityisesti keskustan ja lähiöiden viihtyisyyttä parantaviin valaistushankkeisiin, viherhankkeisiin sekä ulkoveistosten kunnostukseen.

Jaettava summa on hieman keskimäärin jaettua suurempi, koska rahaston tuottoa käytetään nyt kaupungin kaunistamiseen erityisesti paikallisia yrittäjiä ja toimijoita pandemian vaikeuttamassa tilanteessa työllistäen.

Vuoden 2019 kaunistamisrahaston tuoton jaettavasta osuudesta pääosa kohdennetaan kaupungin keskustan lisäksi lähiöiden viihtyisyyttä lisääviin hankkeisiin ja kaunistamistoimenpiteisiin. Lisäksi määrärahaa kohdennetaan lähiöihin pimeän ajan valaisemiseen, julkisen taiteen peruskunnostuksiin ja luonnonsuojeluun.

Kevään 2020 koronaepidemian vuoksi visuaalisen taiteen ammattilaisille suunnattuun ideakilpailuun ja sitä kautta saatavien julkisiin tiloihin sijoittuvien töiden toteutukseen on varattu 50 000 euron erityisrahoitusosuus. Hankkeen avulla pyritään osaltaan helpottamaan visuaalisten alojen huonoa työtilannetta.

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi kesäkauden aikana tullaan myös korostetusti panostamaan kaupungin lähiöiden kaunistamiseen ja viihtyvyyden lisäämiseen. Lähiöihin suunnitellaan ja toteutetaan uusia kukkaistutusaiheita.

Turun kaupungin kaunistamisrahaston vuoden 2019 tuotosta jaetaan 260 000 euroa seuraavasti:

Valaistushankkeet 110 000 €

 • Teatterisillan valo- ja metsätaidehankkeen jatkaminen 40 000 €
 • Svante Dahlströmin puistikon valaistushanke 30 000 €
 • Porthanin- ja Brahenpuiston sekä Runosmäen, Pansion ja Lausteenalaistuskohteiden jatkaminen 10 000 €
 • Halisen valaistushanke 30 000 €

Luonnonsuojelun hankkeet 30 000 €

 • Luonnon monimuotoisuuden niityt Kupittaan velodromin viereen 30 000 € 

Julkisen taiteen hankkeet 30 000 €

 • Ulkoveistosten ja reliefien peruskunnostukset ja erikoispesut 5 000 €
 • Töherrysten poistot ja yllättävät muut korjaustyöt 5 000 €
 • Suihkulähteiden huolto ja ylläpito 20 000 € 

Viherhankkeet 40 000 €

 • Uusien viljelylaatikoiden hankinta 7 000 €
 • Kukkaistutukset lähiöihin 33 000 €

Kilpailu ja toteutuksia kaupungin kaunistamiseksi 50 000 €

 • Visuaalisen alojen ammattilaisille suunnattu ideakilpailu ja toteutus 50 000 €