Vuokravapautuksilla parannetaan elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimintaedellytyksiä koronapandemiasta johtuvassa poikkeustilanteessa. Vuokravapautukset koskevat ajanjaksoa 1.4.–31.5.2020. Vapautusten taloudelliset vaikutukset kaupungille ovat noin 84 000 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallituksen 14.4. päättämä vuokravapautus koskee ravintoloiden ulkotarjoilualueita ja ravintolalaivoja. Ravintoloiden ulkoilutarjoilualueiden ja ravintolalaivojen vuokralaisia on yhteensä 62 kpl. Vuokravapautus koskee myös Kauppahallin yrittäjiä sekä Turun kaupungin vuokralaisina toimivat kahvila- ja ravintolayrittäjät siltä ajalta, jolta he ovat joutuneet rajoittamaan toimintaansa valtioneuvoston asetuksen vuoksi.

Lisäksi vuokranmaksusta vapautetaan ne ravintolat, joiden toiminnan Turun kaupunki on kieltänyt valmiuslain käyttöönottoasetusten ja soveltamisasetusten perusteella, ja jotka eivät kuulu yllä mainittuihin vuokralaisiin. Näiden osalta vuokranvapautus koskee ajanjaksoa, jona toiminta on kaupungin määräyksestä keskeytetty.

Vapautuksesta huolimatta vuokralainen voi harjoittaa vuokrakohteessa vuokrasopimuksen tarkoittamaa toimintaa, lukuun ottamatta valtion viranomaisen asettaman toimintakiellon tarkoittamaa toimintaa tai tiloja, jotka kaupunki on erikseen päättänyt suljettavaksi.

Tarpeen mukaan vuokravapautusta voidaan pidentää kaupunginjohtajan päätöksellä. Lisäksi kaupunginjohtaja voi päättää vapautuksesta yksittäisen vuokralaisen osalta 31.8.2020 saakka, mikäli kriteerit täyttyvät, mutta anoja on jäänyt päätöksen ulkopuolelle.

Vuokravapautukset tehdään automaattisesti

Vuokralaisen ei tarvitse olla erikseen yhteydessä kaupunkiin, vaan vuokranmaksun vapautukset tehdään automaattiseksi edellytysten täyttyessä.

Maksuvapautuksen edellytysten arviointiin vaikuttavia seikkoja ovat

  • vuokralainen on yksityisen sektorin yritysvuokralainen tai kolmannen sektorin toimija
  • toimialaan kohdistuu viranomaisen päätöksestä johtuva toimintakielto tai merkittävä rajoitus
  • viranomaisen päätöksestä johtuvasta toimintakiellosta tai merkittävästä rajoituksesta aiheutuva vaikutus vuokralaisen toimintaan kokonaisuudessaan.

Turun kaupunki suosittaa, että tapahtumajärjestäjät peruvat Turun kaupungin alueelle sijoittuvat kesä- ja heinäkuulle ajoittuvat massatapahtumat. Turun kaupunki vapauttaa peruutettujen tapahtumien osalta tapahtumanjärjestäjät maanvuokrista ja muista suoraan tapahtumiin liittyvistä kaupungin perimistä maksuista sekä palauttaa tapahtumanjärjestäjille mahdollisesti jo kaupungille suoritetut edellä mainitut maksut.