Origin Story – alkuperän tarina – on linssi, jonka läpi WAMx:ssä esiteltävä näyttelysarja tarkkailee eri maailmankatsomusten rinnakkaiseloa ja niiden rinnalla luotuja elämän ja elämisen muotoja.

WAMx ohjelma 2019

 • 15.3.–9.6.2019
  Priscilla Telmon & Vincent Moon: Híbridos - The Spirits of Brazil
 • 14.6.–25.8.2019
  Tuomas A. Laitinen: Habitat Cascade
 • 15.8.-15.9.2019
  Terike Haapoja & Laura Gustafsson: Embrace your Empathy
 • 30.8.–17.11.2019
  Maeve Brennan: Listening in the Dark
 • 22.11.2019 – 22.2.2020
  Rebecca Birch: Lichen hunting in the Lillomarka

 

Origin story selittää miksi jokin on niin kuin se on: miksi maailmalla on tietyt piirteet ja ominaisuudet, ja miksi ihmiset sijoittuvat siihen niin kuin sijoittuvat.  Monet mytologiat, kansantarinat ja tieteelliset yhteisöt luovat kertomuksia, 

jotka selittävät miten maailma, sen olennot ja kasvit syntyivät ja miksi asiat kosmoksessa käyttäytyvät niin kuin ne käyttäytyvät. Origin Story heijastaa Suomen ainutlaatuista sijaintia Euroopan ja Idän välisellä rintamalla, jolla saamelaiskulttuuri sekä Itämereltä saapuneet virtaukset kohtaavat. Näyttelyohjelma vaalii ajatusta siitä, että emme ole yksi tietty tai jokin toinen vaan molempia ja monia. Se kutsuu meidät kyseenalaistamaan ymmärryksemme materiaalisuudesta (aine ja muoto) ja aineettomuudesta (transkendenttinen ja hengellinen) sekä arvostamaan maailmaa, jossa on muitakin tapoja olla kuin meidän oma ihmiskeskeinen tapamme. 

Ensimmäiset kolme näyttelyä pohdiskelevat äänen mahdollisuutta tarjota pääsyä sellaisiin tapoihin ymmärtää, jotka eivät vaadi sanoja vaan joissa kommunikaatio tapahtuu ilman välitystä, suoraan tunteiden kautta. Ääni voi mahdollistaa rajojen ylittämisen, niin taksonomisten valtakuntien poikki kuin erilaisuuksien halki, sekä eläinten ja kasvien välillä että eri kulttuureita edustavien ihmisten joukossa. 

Näyttelysarjan avaa Priscilla Telmonin ja Vincent Moonin Híbridos, joka esittelee valittuja paloja taiteilijoiden kunnianhimoisesta nelivuotisesta projektista, jossa he keräsivät suuren elokuva- ja musiikkiarkiston Brasiliassa. Näyttely luo kuvan Brasiliasta rinnakkaiselon paikkana ja dokumentoi erilaisia hengellisiä perinteitä sekä niiden yhteen punottuja juuria.  Tuomas A. Laitisen tilateos Habitat Cascade on yhdistetyistä osista – esineistä, videosta ja äänestä - koostuva ekosysteemi, jota taiteilija hoitaa puutarhurin tavoin. Taiteilijan tilallisessa kokonaisuudessa 

tunnelmallinen äänimaisema yhdistyy aineellisiin elementteihin, heijastaen pääjalkaisten tajuntaan kohdistuvaa taiteellista tutkimusta. Maeve Brennanin työskentely kytkeytyy usein muiden alojen asiantuntijoihin, vaatien monialaisia toimia oman monimutkaisen ekojärjestelmämme ymmärtämiseksi. Tuoreessa elokuvassaan Listening in the Dark Brennan tutkii lepakoiden kai-kuluotausta ja pohtii sitä, mitä oman luonnollisen havaintokykymme ulkopuolella tai lisäksi on, sekä ääntä mediana, joka voi paljastaa muuten piilossa olevia maailmoja. Sarjan päättää Rebecca Birchin näyttely. Taiteilija välittää moniulotteisia kertomuksia maisema-alueista ja siellä asuvista yhteisöistä. Birchin näyttelyn olennaisena osana on keltainen jäkälä, joka on esiintynyt hänen töissään ja vaikuttanut häneen työskentelyynsä vuodesta 2011 lähtien. 

Vuonna 2019 WAMx:n taiteilijat saattavat meidät pohtimaan tarinoita, joita hyödynnämme ymmärtääksemme maailmaamme. Heidän työnsä kytkeytyvät sekä ihmisiin että toisiin lajeihin, nojautuen ihmiskuntaa eteenpäin vievään tiedonhaluisuuteen, kohti löydöksiä tieteellisissä yhteisöissä ja havainnoimalla arvokkaita alkuperäiskulttuurien perinteitä. Kiireellinen tarve käsitellä tämänhetkistä luonnontilaa vie meitä inhimillisyyden toiselle puolen. Olemme eettisesti, poliittisesti ja filosofisesti kiinnostuneita monilajisesta elämästä ja halukkaita tutkimaan oman ymmärryskykymme ulkopuolelle ulottuvaa. Kosmologioiden välinen vuoropuhelu ja animististen ajatusten tuominen takaisin länsimaalaiseen filosofiaan voisi mahdollistaa jokapäiväisten olettamusten testaamisen ja oman  maailmankatsomuksemme haastamisen.

Gina Buenfeld, näyttelykuraattori Camden Arts Centre, Lontoo

WAMx:n johtavana ajatuksena on kutsua vuosittain kansainvälinen asiantuntija suunnittelemaan ohjelmistoa yhteistyössä museon kanssa. Tänä vuonna ohjelmisto on suunniteltu yhteistyössä brittiläisen Camden Arts Centren kuraattorin Gina Buenfeldin kanssa. Buenfeld on vuodesta 2015 lähtien tutkinut kasvien merkitystä eurooppalaisissa ja eteläamerikkalaisissa alkuperäiskulttuureissa sekä abstraktin taiteen ja musiikin merkittävyyttä ihmisten ja kasvien välisessä kommunikaatiossa. Työhön on kuulunut kenttätutkimusta Suomen lapissa ja pidempiä jaksoja Amazonin sademetsässä Colombian, Perun ja Brasilian alueilla.  

WAMx KUUTION SISÄLLÄ JA ULKONA

WAMx 2019 näyttelyt on sijoitettu sekä valkoiseen kuutioon että sen ulkopuolelle. Terike Haapojan ja Laura Gustafssonin installaatio ilmestyy syksyn alussa WAM:in viereen Ekoluodon tasanteelle. Gustafsson ja Haapoja ovat työskennelleet yhdessä tutkien biovoiman, kapitalismin ja tiedontuottamisen järjestelmien merkittävyyttä niin ihmisten kuin muiden lajien näkökulmasta. Taiteilijoiden manifesti sekä videoteos esitetään WAMin tiloissa. Lippuinstallaatio sen sijaan esitetään Ekoluodolla, jolla muokatut valtionliput tekevät tilaa monilajiselle olemassaololle.   

Asiasanat: