Vuonna 2021 tulee kuluneeksi 10 vuotta Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta. Kulttuurin vapaan kentän toimijat voivat hakea avustusta merkkivuotta juhlistaville taide- ja kulttuuriprojekteilleen. Haku on käynnissä 27.4. - 15.5.2020.

Avustukset jaetaan Turku 2029 -säätiön vuoden 2019 tuotosta. Summa on kokonaisuudessaan 119 968 euroa ja yhdelle projektille myönnettävä avustus korkeintaan 5000 euroa.

Avustusta voivat hakea sellaiset projektit, joissa hyödynnetään innovatiivisia tapoja juhlia merkkivuotta ja saavuttaa yleisöä koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan aikaan, esimerkiksi digitaalisuuden keinoin.

Kaupungin koko suunnitelma vuoden 2021 juhlistamiseksi kootaan kuluvan vuoden aikana ja julkistetaan loppuvuodesta.

Päätökset tehdään kesäkuussa

Avustusten hakuaika jatkuu 15.5.2020 asti. Turku 2029 -säätiön hallitus päättää avustusten saajat kesäkuussa.

Valintakriteereinä painotetaan yhteisöllisyyttä, eri kohderyhmien saavutettavuutta, turvallisien etäisyyksien noudattamista, innovatiivisuutta, digitaalisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Tärkeää on myös polun rakentaminen korona-ajasta kohti juhlavuotta 2029. Lisäksi tavoitteena on, että digitaaliset kanavat jäävät pysyväksi toimintatavaksi kolmannen sektorin toimijoille.

Avustuksiin sovelletaan Turun kaupungin yleisiä avustusehtoja. Hakua varten luodaan kaupungin Kulta-järjestelmään oma lomake, jota kautta haku tapahtuu. Haun valmistelu, hakemusten käsittely ja jakoehdotuksen tekeminen tapahtuu vapaa-aikatoimialan hallinnossa ja siitä vastaa toimialajohtaja Minna Sartes.

Tähtäimessä juhlavuosi 2029

Vuosi 2021 muodostaa merkittävän etapin matkalla kohti Turun 800-vuotisjuhlaa vuonna 2029. Kaupunki haluaa tukea kulttuurin vapaan kentän vahvistamista juhlavuoden lähestyessä.

- Kulttuurin vapaa kenttä on ollut olennaisessa asemassa kaupungin kulttuurin moninaisuuden rakentamisessa ja sillä oli aivan erityinen rooli kulttuuripääkaupunkivuonna 2011, toteaa Turku 2029 -säätiön puheenjohtaja, kaupunginjohtaja Minna Arve.

Valmistautuminen juhlavuoteen tapahtuu tämän vuoden osalta poikkeusolosuhteissa, joissa kulttuurin tuottajien ja tekijöiden fyysinen kohtaaminen on monilta osin rajoitettua tai mahdotonta. Tilanne on haastava, mutta se tuo samalla mahdollisuuden kehittää digitaalista saavutettavuutta ja luoda pohjaa tuleville palveluille.

Lue tarkemmin Turku 2029 -säätiön avustushausta