Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan maanantaina 20.4.2020, että raitiotiehankkeen suunnittelua jatketaan. Ratkaisu syntyi äänin 49 - 16. Joukkoliikenneratkaisun ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan Tiedepuiston ja Sataman linjat.

Valtuuston päätös tarkoittaa sitä, että joukkoliikenneratkaisun ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan Tiedepuiston ja Sataman linjat, joita operoitaisiin ensisijaisesti raitiovaunuilla. Linjojen tuleva liikennöintiväline ratkaistaan kuitenkin lopullisesti vasta  kokonaiskustannusarvion vahvistuttua. Edellytyksenä mahdollisen investointipäätöksen tekemiseen on vähintään 30 prosentin valtion tai muun kolmannen osapuolen rahoitusosuus.

Raitiotieprojekti on laaja ja pitkäkestoinen hanke, ja siksi sen läpiviemistä varten perustetaan oma erillinen hankeyhtiö. Hankeyhtiö laatii raitiotien yleissuunnitelman välille Kauppatori - Matkakeskus - Satama sekä toteutussuunnitelman välille Varissuo - Tiedepuisto - Kauppatori. Yleis- ja toteutussuunnitelmien rinnalla laaditaan tarvittavat asemakaavanmuutokset ja katusuunnitelmat. Suunnitelmien perusteella syntyy hankkeen lopullinen kustannusarvio investointipäätöstä varten.

Joukkoliikenneratkaisulla on Turun kaupungille ja kaupunkiseudulle poikkeuksellisen suuri strateginen merkitys. Ratkaisu määrittää kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän. Se yhdistyy kaupungille tärkeisiin strategisiin tavoitteisiin ja hankkeisiin kuten Tiedepuistoon, keskustan kehittämiseen ja Tunnin junaan. Se toteuttaa kaupungin ilmastotavoitteita muuttamalla kulkutapajakaumaa ja tiivistämällä kaupunkirakennetta.

Yleis- ja toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen kaupunginvaltuusto voi tehdä raitiotien rakentamisesta investointipäätöksen tämän hetken arvion mukaan noin vuonna 2024. Rakentaminen kestää nykyarvion mukaan noin viisi vuotta, jolloin Tiedepuiston ja Sataman linjat olisivat valmiit noin vuonna 2029.