Kulttuurin vapaa kenttä on ollut olennaisessa asemassa Turun kaupungin kulttuurin moninaisuuden rakentamisessa. Aivan erityinen rooli sillä oli kulttuuripääkaupunkivuonna 2011. Vapaan kentän vahvistamista kohti Turun 800-vuotisjuhlaa halutaan nyt tukea Turku 2029 -säätiön varoin.

Ohjeet ja avustusehdot

Avustushakujärjestelmän ohje hakijalle

Turun kaupungin yleiset avustusehdot

Lisätiedot:  

Vapaa-aikatoimialan kulttuurisihteeri
Niina Niemi-Nagy
niina.niemi-nagy@turku.fi
040 6301 658 

Jaamme Turku 2029 -säätiön vuoden 2019 tuotoista kokonaisuudessaan 119 968 euroa vapaan kentän kulttuuri- ja taideprojekteille. Yhdelle projektille myönnettävä avustus on korkeintaan 5000 euroa.

Kenelle avustus on tarkoitettu?

Ammattitaiteilijoiden yhteisöille, työryhmille sekä ammattitaitelijoille. 

Projektien aikataulu

Tuotannot tulee toteuttaa vuoden 2020 loppuun mennessä. Tuotantojen tilitys ja raportointi tehdään Kulta -avustusjärjestelmään hakemuksen liitteeksi projektin päättymisen jälkeen.

Valintakriteerit ja myöntämisen periaatteet

Valintakriteereissä painotetaan yhteisöllisyyttä, eri kohderyhmien saavutettavuutta, turvallisien etäisyyksien noudattamista, innovatiivisuutta, digitaalisuutta ja toiminnan jatkuvuutta. Tärkeää on myös polun rakentaminen korona-ajasta kohti juhlavuotta 2029. Arvioinnin perusteena on taiteellisen laadun lisäksi innovatiivisuus, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus.   

Lisäksi tavoitteena on, että digitaaliset kanavat jäävät pysyväksi toimintatavaksi kolmannen sektorin toimijoille. Toimijoiden osaamisen vahvistamisella varmistetaan, että verkkopalvelut tulevat olemaan saavutettavia myös uusille kohderyhmille. 

Projektin tulee tuottaa taiteellinen tuotos Turun kaupunkiin tai sen tulee luoda uusia malleja kulttuuripalveluiden tuottamiseen.  

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti taiteellisen sisällön tuottamiseen. Muihin kiinteisiin kuluihin, kuten laitehankintoihin kohdistuvat kustannukset harkitaan erikseen. Projektiavustusta ei ole tarkoitettu toimijan, kuten yhdistyksen, yleisen toiminnan rahoittamiseen. 

Avustuksiin sovelletaan Turun kaupungin yleisiä avustusehtoja.

Avustusten hakuaika  

Hakuaika alkaa 27.4. kello 00.01 ja päättyy 15.5. kello 16.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.  

Kuinka avustusta haetaan?

Avustusta haetaan sähköisesti osoitteessa https://lomakkeet.turku.fi  (Suosittelemme käyttämään avustusjärjestelmää Mozilla Firefox, Safari tai Google Chrome -selaimella)

Milloin päätökset avustuksista tehdään?

Turku 2029 -säätiön hallitus päättää avustusten saajat kesäkuussa.  

Lue lisää Turku 2029 säätiön avustuksesta