Turun kaupungin liikuntapalvelut tarjoaa asumispalveluyksiköille, senioritaloille ja taloyhtiöille, joissa asuu runsaasti iäkkäitä, mahdollisuuden tilata liikunnanohjaaja ohjaamaan asukkaille puolen tunnin helppo parvekejumppa maksutta.

Parvekejumpassa ohjaaja näyttää mallia parvekkeiden alla ja iäkkäät jumppaavat turvallisesti omilta parvekkeillaan tai talon piha-alueella huomioiden turvavälit. Parvekkeella jumpatessa saa raitista ilmaa ja yhteisöllisen liikuntahetken myötä myös mieli virkistyy. Jumppaan riittää välineeksi tuoli ja se on tehtävissä seisten tai istuen. Jumpasta jaetaan taloihin kirjalliset ohjeet, jotta iäkkäät voivat ohjatun tuokion jälkeen jumpata parvekkeella myös itsenäisesti.

Ensimmäinen parvekejumppa toteutetaan yhteistyössä Iso-Heikin palvelutalon kanssa perjantaina 24.4. klo 10-10.30.

Parvekejumppa tilataan liikuntapalveluilta

Parvekejumpasta kiinnostuneita tahoja pyydetään ottamaan yhteys suoraan liikuntapalveluihin joko sähköpostitse tai puhelimitse ja sopimaan käytännön järjestelyistä liikuntapalveluvastaavan kanssa: lilja.ohman@turku.fi, puh. 050 554 6218. Jumpan tilanneiden yksiköiden tehtävänä on hoitaa talon sisällä tiedottamista niin, että jumppaavat saapuvat parvekkeille tai pihalle sovittuna jumppa-aikana, ja hoitaa mahdollinen asiakkaan avustus.

Liikkuminen kotioloissa nyt erityisen tärkeää

Liikkuminen on ikääntyneelle väestölle erityisen tärkeää poikkeusolojenkin aikana. Tällä hetkellä yli 70-vuotiaiden tulisi valtioneuvoston ohjeiden mukaan välttää väkijoukkoja ja rajoittaa yleisillä paikoilla liikkumista. Poikkeusolojen seurauksena myös monet liikuntaharrastukset ja totutut liikkumista sisältävät arkirutiinit ovat tauolla. Tilanteen pitkittyessä voi helposti käydä niin, että liikkumisen määrä vähenee, ja tämä saattaa heikentää liikkumiskykyä. Kotioloissakin on kuitenkin mahdollista yksinkertaisilla jumppaliikkeillä ylläpitää lihasvoimaa ja tasapainoa.

Idea kyseessä olevaan aloitteeseen lähti Porin kaupungin viime viikkoisesta Twitter-päivityksestä, jossa Pori haastoi Turun toteuttamaan parvekejumppaa.