Turun liikuntalautakunta jakoi kokouksessaan 21.4.2020 toiminta-avustuksia urheilu- ja liikuntaseuroille, liikuntaa järjestäville yhdistyksille sekä liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan yhteensä 604 000€.

Urheiluseurojen toiminta-avustus 534 000€ jaettiin 144:lle urheiluseuralle. Muun yhdistystoiminnan määräraha 40 000€ jaettiin 30:lle yhdistykselle.

Lisäksi Paavo Nurmi-keskuksen kannatusyhdistykselle myönnettiin 30 000€ liikunnan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Lasten ja alle 20-vuotiaiden nuorten liikuntaan liittyvien avustusten maksamisen edellytyksenä on seuran tai yhdistyksen sitoutuminen tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisyyn.