Ruissalon puistotien varrella sijaitseva Choraeuksen lähteen ennallistamistyöt on saatu valmiiksi. Töiden aikana historiallisen lähteen pyöreä kivinen allas ja lähteen ympäristö siistittiin. Alkuperäinen kivetys, joka tuli esille töiden yhteydessä, on nyt kunnostettu ja tuotu kauniisti esille.

Ruissalon puistotien varrella sijaitseva Choraeuksen lähteen ennallistamistyöt on saatu valmiiksi. Töiden aikana historiallisen lähteen pyöreä kivinen allas ja lähteen ympäristö siistittiin. Alkuperäinen kivetys, joka tuli esille töiden yhteydessä, on nyt kunnostettu ja tuotu kauniisti esille.

Kaupunki tilasi ennallistamistyön Kuntec Oy:ltä ja se on tehty yhteistyössä HÅK Graniitti Oy:n kanssa.

Choraeuksen lähde on saanut nimensä Turun akatemiassa 1799–1802 toimineen kaunopuheisuuden dosentin, kirjailija Mikael Choraeuksen mukaan. Lähteen tiedetään olleen 1800-luvulla virkistyspaikka, jonka ääressä iloiset ylioppilaat ja huvittelevat kaupunkilaiset nostivat maljoja ja nauttivat lähteen virkistävästä vedestä. Sittemmin lähde on ehtynyt, eikä siinä myöskään ennallistamistöiden jälkeen ole vettä.

Lähteen kivinen pyöreä allas ja sitä ympäröivä kivetys on valmistunut vuonna 1849. Lähteen kiveykseen on hakattu teksti FONS CHORAEI PHOEBEI PERENNIS – runoilija Choraeuksen alati pulppuava lähde.

Eräs Choraeuksen merkittävimmistä runoista "Jäähyväiset Ruissalolle" (Afsked af Runsala) julkaistiin lehdessä 12.8.1799. Runoon liittämässään alaviitteessä Choraeus esitteli saaren lukijalle:

"Ruissalo on saari, joka sijaitsee puolen peninkulman etäisyydellä Turusta ja johon kaikki se, mikä luonnossa on kaunista ja valloittavaa, näyttää keskittyneen ikään kuin yhteen paikkaan. Suuret ja mahtavat tammilehdot herättävät synkän juhlallisen tunnelman. Tuntuu niin kuin luonto olisi huvitellut suunnittelemalla monia englantilaisia puutarhoja, joita hän ei ole nähnyt hyväksi saattaa loppuun. Jos joku, joka rakastaa kaikkea kaunista matkustelee etsimässä maalauksellisia paikkakuntia isänmaassani ja haluaa kunnioittaa käynnillään myös Suomea, ei hänen pidä unohtaa tätä paikkaa."

Ruissalo ja Choraeuksen lähde ovat osa Turun kansallista kaupunkipuistoa.
Choraeuksen lähde kartalla