Laitilan keskustaan asennettiin EU-rahoituksella uusi maksuton WiFi-yhteys. Aikaa työn aloittamisesta toimivaan verkkoyhteyteen kului noin puoli vuotta. Rahoitus saatiin WiFi4EU-aloitteesta, joka on osa Verkkojen Eurooppa -rahoitusinstrumenttia. Aloitteen nykyisen rahoituskauden viimeinen hakukierros käynnistyy vielä tämän vuoden aikana.

Laitila on ensimmäinen kunta Varsinais-Suomessa, jolle myönnettiin WiFi4EU-tukea. Kyselimme hankkeesta Laitilan kaupungin digipäällikkö Sami Suomiselta. Varsinais-Suomessa Laitilan lisäksi WiFi4EU -rahoitusseteleitä on myönnetty Paraisille, Saloon, Mynämäelle ja Kemiönsaarelle.

WiFi4EU-aloitteen tavoitteena on edistää kaikille avoimen langattoman verkkoyhteyden saatavuutta koko EU:n alueella. Tukea myönnetään 15 000 euron rahoitusseteleinä, joilla voi kattaa langattoman verkon asennus- ja laitekustannukset. Usein EU-rahoitukseen kuuluvaa omavastuuosuutta tukikelpoisiin kustannuksiin ei ole. Aloitteella rahoitetaan maksuttomia WiFi-yhteyksiä julkisille paikoille, joissa sellaista ei vielä ole. Tällaisia paikkoja voivat olla puistot, torit, julkiset rakennukset, kirjastot, terveyskeskukset tai museot. Ohjelman koko budjetti on 120 miljoonaa euroa vuosille 2018-2020, ja tähän mennessä 27 187 kuntaa ja kaupunkia on rekisteröitynyt WiFi4EU-portaaliin. Lista rekisteröityneistä kunnista löytyy täältä.

Kuluvan rahoituskauden lähestyessä loppuaan ohjelman puitteissa järjestetään vielä neljäs hakukierros. Tämän oli tarkoitus käynnistyä maaliskuussa 2020, mutta hakua jouduttiin lykkäämään koronaviruspandemian takia.

Yksinkertaista ja tarpeeseen vastaavaa tukea päätettiin hakea

Laitilassa ei aiemmin ollut tehty vastaavaa hanketta, mutta kaiken kaikkiaan kokemus oli positiivinen. WiFi4EU-rahoitusta päätettiin hakea, sillä se koettiin kaupungin tarpeisiin sopivaksi ja hankerahaa oli helppo hakea. Alkusysäys hankkeelle tulikin operaattorilta, joka oli huomannut haun ja vinkkasi siitä kaupungille.

Paikallisen operaattorin Laitilan Puhelinosuuskunnan idea koettiin kaupungilla hyväksi ja pian pantiinkin tuumasta toimeen. Suominen kiittelee hyvää ja aktiivista kumppania, joka oli tärkeä koko hankkeen onnistumiselle.”Paikallinen puhelinoperaattori on rakentanut erinomaiset kuituyhteydet keskusta-alueelle ja ajattelimme, että tämä olisi helposti toteutettavissa, kun hankerahaa oli saatavilla. Sen myötä lähdettiin mukaan,” kertoo Sami Suominen.

”Paikallinen puhelinoperaattori on rakentanut erinomaiset kuituyhteydet keskusta-alueelle ja ajattelimme, että tämä olisi helposti toteutettavissa, kun hankerahaa oli saatavilla. Sen myötä lähdettiin mukaan,” kertoo Sami Suominen.

WiFi4EU-portaaliin voivat rekisteröityä myös verkkoyhteyksiä asentavat yritykset. Lista tällaisista yrityksistä lähetetään niiden toiminta-alueen kunnille näiden rekisteröidyttyä WiFi4EU-portaaliin. Kunnat saavat itse valita yrityksen, joka asentaa WiFi-yhteydet ja voivat siis valita myös yrityksen, joka ei ole luettelossa.

Hanke eteni tehokkaasti maaliin hyvän yhteistyön ansiosta

Laitilan hankkeelle tuki myönnettiin aloitteen ensimmäisellä hakukierroksella vuoden 2018 lopussa. Itse hanke pääsi käynnistymään keväällä 2019 ja jo elokuussa operaattori ilmoitti asennuksen valmistumisesta. Itse työssä meni siis noin puoli vuotta. Maksimiaika yhteyden asentamiselle on 1,5 vuotta rahoitussetelin myöntämisestä. Käyttöönotossa ilmeni kuitenkin pieni haaste, kun hankkeen yhteyshenkilö vaihtui kaupungin tietohallintopäällikön siirryttyä toisiin tehtäviin ja uuden yhteyshenkilön oikeuksien saaminen WiFi4EU-portaaliin viivästyi. Lopulta yhteyshenkilö onnistuttiin vaihtamaan ja asennettu verkko saatiin hyväksyttyä.

Hankkeessa tuotettiin Laitilan kaupunkilaisille ilmainen WiFi-verkko, joka kattaa lähes koko ydinkeskustan. Verkko on käytettävissä kaupungintalon aulassa, terveyskeskuksessa, kirjastossa, torilla, Kappelinmäen koululla, Varppeen koululla ja nuorisotalolla. Tavoitteena oli saada mahdollisimman kattava verkko juuri ydinkeskustan alueelle ja tässä myös onnistuttiin.

Verkon julkaisun yhteydessä pyrittiin osallistamaan kuntalaisia ja levittämään tietoa uudesta WiFi-yhteydestä kisan avulla. Kilpailussa laitilalaiset saivat viikonlopun ajan etsiä paikkoja, joissa yhteys toimii. Ideana oli ottaa kuva kiinteistöstä ja jakaa se Instagramissa. Osallistujien kesken arvottiin älypuhelin. Hankkeesta kirjoitettiin myös paikallislehdessä.

Laitilan kokoisessa kaupungissa 15 000 euron tukiseteli riitti melko hyvin. Joitakin lisäkuluja syntyi, mutta kaiken kaikkiaan hanke oli kaupungille kustannustehokas. Suominen kuitenkin toteaa, että suuremmassa kaupungissa voivat kulut olla suuremmat, sillä tavoiteltu kattavuuden alue on suurempi ja tukiseteli ei näin välttämättä riitä.

Onnistunut hanke saa suosittelemaan WiFi4EU-tukea myös muille ja viimeinen tilaisuus onkin pian

Hankkeen kokemuksen pohjalta voisi Suomisen mukaan tukea suositella myös muille kunnille. Laitilasta vinkataan, että liikkeellä kannattaa olla hyvissä ajoin ja valmistelu hoitaa kunnolla. Myös mahdollisia yhteistyötahoja kannattaa pohtia ajoissa ja valita kumppani huolella. Laitilassa etu oli paikallinen verkon asentanut operaattori, joka hoiti osuutensa hyvin.

”Meillä paikallinen kumppani hoiti hommansa esimerkillisesti ja hienosti. Jos [hanketta] ei täysin omin voimin toteuta, kannattaa kumppanin valinta tehdä huolella,” vinkkaa Suominen.

”Meillä paikallinen kumppani hoiti hommansa esimerkillisesti ja hienosti. Jos [hanketta] ei täysin omin voimin toteuta, kannattaa kumppanin valinta tehdä huolella,” vinkkaa Suominen.

Tukisetelin on tarkoitus kattaa WiFi-verkon laitteisto- ja asennuskulut. Tuensaajakuntien maksettavaksi jää internetyhteys (liittymätilaus) ja laitteiden ylläpito. Kunta saa itse valita, mihin julkisiin kohteisiin verkko asennetaan. Kuntien on myös taattava laitteiden ylläpito sekä maksuton ja laadukas verkkoyhteys kolmen vuoden ajan.

Tuensaajat valitaan hakemusjärjestyksessä, mutta komissio varmistaa, että kaikista jäsenmaista on tuensaajia tietty vähimmäismäärä. Tukea voivat hakea kunnat ja kuntien muodostamat yhteenliittymät, jotka edustavat jäseniään. Täältä löytyy lista hakukelpoisuusvaatimuksista. Itse haku on kaksiosainen: kunnan täytyy rekisteröityä järjestelmään etukäteen ja haun auetessa lähettää hakemus nopeasti.

Tällä hetkellä ei Laitilassa ole suunnitteilla muita EU-rahoitettuja hankkeita. Kaupungissa ollaan kuitenkin avoimin mielin, mikäli sopivaa rahoitusta tulee vastaan. Myös muiden varsinaissuomalaisten kuntien on edelleen mahdollista hypätä mukaan ja hakea WiFi4EU-tukea viimeisellä hakukierroksella. Eurooppa-toimisto tiedottaa haun avautumisesta uutiskirjeessämme, verkkosivuillamme ja Twitterissä.