Turun kaupungin hyvinvointitoimiala ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri selvittivät vuodenvaihteessa turkulaisten yläkoululaisten sosiaalisen median käyttöä ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa päihteiden myyntiä. Puolet yläkoululaisista on nähnyt päihteiden myynti-ilmoituksia somessa. Joka kolmas tuntee jonkun netin kautta päihteitä ostaneen.

Kyselyn tarkempia tuloksia:

  • Suosituimmat sosiaalisen median sovellukset ovat Snapchat, Instagram ja WhatsApp, joita yli 70 prosenttia vastaajista käyttää päivittäin. Youtubea katsoo päivittäin 75 % vastaajista. Seuraavana listalla oli Tik Tok –sovellus. Poikien vastauksissa nousivat esiin myös Discord ja Steam -sovellukset.
  • Yli puolet (51 %) vastaajista kertoi huomanneensa päihteiden myyntiä somessa. Tytöt näkivät päihteiden myyntiä useammin kuin pojat. Päihteiden myynti lisääntyy mitä vanhemmasta nuoresta on kyse.
  • Eniten päihteitä myydään Snapchat-sovelluksessa (70 % vastauksista). Muita useamman kerran nimeltä mainittuja sovelluksia olivat Instagram ja Tik Tok.
  • Useimmin somessa myytävä päihdeaine on nuuska (86 %). Seuraavana olivat tupakka (57 %), alkoholi (55 %) ja kannabis (22 %).
  • Joka kolmannen nuoren tuttu on ostanut netistä päihteitä. 9-luokkalaiset tunsivat päihteiden ostajia useammin kuin 7-luokkalaiset.

 

Kyselyyn vastasi joulu-tammikuussa yhteensä 855 nuorta kahdeksasta eri koulusta. Puolet nuorista on nähnyt päihteiden myynti-ilmoituksia sosiaalisessa mediassa. Useimmiten yläkoululaisille kaupitellaan nuuskaa, tupakkaa ja alkoholia, mutta lähes neljäsosa vastaajista kertoi nähneensä myös huumausaineiden myynti-ilmoituksia sosiaalisessa mediassa. Eniten nuoret olivat kohdanneet päihteiden myyntiä Snapchat-sovelluksessa.

Poikkeustilanteessa nuoret entistä enemmän somessa

Kysely toteutettiin ennen koronaepidemiaa eikä vielä tiedetä, miten poikkeustilanne vaikuttaa päihteiden saatavuuteen tai nuorten intoon kokeilla ja käyttää päihteitä. Laittomasti myytävien päihteiden saatavuudessa on poikkeustilanteen myötä tapahtunut muutoksia, mikä näkyy esimerkiksi nuuskan hinnan kohoamisena. Nuoret viettävät poikkeustilanteessa entistä enemmän aikaa sosiaalisessa mediassa, mikä saattaa altistaa entistä useampia nuoria päihteiden kaupittelun piiriin. Toisaalta fyysisten kokoontumisten rajoitukset suojaavat nuoria ryhmässä tapahtuvilta päihdekokeiluilta.

Puhuminen kannattaa

Kyselyn vastaajista 74 % on keskustellut päihteistä vanhempiensa kanssa. Ehkäisevän päihdetyön työntekijät toivovatkin, että huoltajat kiinnittäisivät lasten ja nuorten netin ja somen käyttöön huomiota ja ottaisivat puheeksi päihteiden laittomaan myyntiin tai ostamiseen liittyvät riskit ja seuraamukset.