Turun kaupunki julistaa avoimen idea- ja toteutuskilpailun kaupungissa asuville tai työskenteleville visuaalisten alojen ammattilaisille. Kilpailu toteutetaan Turun kaupungin kaunistamisrahaston vuoden 2019 tuotolla ja sen järjestämiseen on kokonaisuudessaan varattu 50.000 €. Kilpailuaika alkaa 4.5.2020 ja päättyy 24.5.2020.

Kilpailun aikataulu

  • Kilpailu avautuu verkossa maanantaina 4.5.2020 klo 9.00
  • Kilpailuaika päättyy sunnuntaina 24.5.2020 klo 17.00
  • Palkinnonsaajien valinta 1.6.2020
  • Teokset esillä kaupunkitilassa 1.7.–30.9.2020

Kilpailuun osallistuminen

Kilpailun sisältö
Kilpailuun osallistujat voivat ehdottaa Turun keskusta-alueelle tai lähiöihin sijoitettavia määräaikaisia julkisia taideteoksia tai taideteoksenomaisia elementtejä. Ehdotusten muoto on vapaa, joten kyseessä voi olla myös performanssi, ääniteos tai yhteisöllinen teos. Osa teoksesta (ei kuitenkaan koko teosta) voi olla toteutettu digitaalisessa muodossa, joka on mahdollista esittää yleisölle verkon välityksellä.

Määräaikaan mennessä saapuneiden ehdotusten joukosta valintatyöryhmä valitsee viisi toteuttamiskelpoista ideaa, joille jokaiselle myönnetään 5.000 euron palkinto (alv 0 %). Palkintoraha on samalla luonnosta ja toteutusta koskeva taiteilijapalkkio, joka maksetaan laskua vastaan. Viiden palkitun ehdotuksen esittäjälle myönnetään tämän jälkeen 5.000 € (alv 0 %) toteutusta eli materiaali-, kuljetus- ja ripustuskustannuksia tai näihin rinnastettavia kuluja varten. Valmiit ideat tulee voida toteuttaa kaupunkitilaan siten, että ne ovat esillä 1.7.–30.9.2020. Erikseen niin sovittaessa, teokset voivat olla esillä myös pidemmän ajan.

Toteutettavien ehdotusten suunnittelijat omistavat teokset koko prosessin ajan, myös esitysajan päätyttyä. Kaupunki ei vakuuta teoksia eikä sitoudu ylläpitoon niiden esilläoloaikana. Suunnittelijat vastaavat itse teosten kuljettamisesta esityspaikalle, asentamisesta paikoilleen viimeistään 30.6. ja kuljetuksesta takaisin viimeistään 4.10. Ehdotusten antajilla tulee olla tekijänoikeus omiin teoksiinsa ja niiden osiin. Kaupunki dokumentoi toteutetut teokset.

Kenelle kilpailu on suunnattu?
Kilpailuun voivat osallistua Turussa asuvat tai kaupungin alueella työskentelevät
a) visuaalisen alan koulutuksen saaneet henkilöt, joilla on vähintään toisen asteen tutkinto tai
b) henkilöt, joilla on vähintään kahden vuoden työkokemus alalta.

Myös työryhmät voivat osallistua, jolloin vähintään ryhmän vastuuhenkilö täyttää kilpailuohjelmassa esitetyt ammatillisuuden vaatimukset. Osallistujat voivat olla esimerkiksi kuvataiteilijoita, muotoilijoita, sarjakuvataiteilijoita, valokuvaajia tai graafisia suunnittelijoita.

Lisätiedot
Ville-Matti Rautjoki, apulaisintendentti
puh. 040 184 2119, ville-matti.rautjoki@turku.fi
Turun museokeskus, Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala