Runosmäen terveysasema on noin kuukauden ajan tarjonnut potilailleen lääkärien videovälitteisiä etävastaanottoja. Kertyneet kokemukset ovat niin hyviä, että etävastaanottoja aiotaan laajentaa muille terveysasemille ja myös koronakriisin jälkeiseen aikaan.

Lisätiedot

Videovastaanottojen teknisenä alustana toimii VideoVisitin tuottama palvelu. Asiakkaalla pitää olla käytettävissään kännykkä tai muu mobiililaite sekä sähköposti. Asiakkaan sähköpostiin lähetetään linkki, jonka auki klikkaamalla asiakas saa kuvayhteyden hoitavaan tahoon. Etävastaanotto on turvallinen, sillä keskustelut asiakkaan ja hoitohenkilökunnan välillä ovat suojattuja. Videovälitteiset etävastaanotot ovat maksuttomia. 

Moni saattaa välttää terveysasemalle menoa korona-aikana, vaikka terveydentila edellyttäisikin lääkärillä käyntiä. Videovälitteiset etävastaanotot tuovat tilanteeseen helpotusta.

Runosmäki-Mullin terveysaseman vastaavan lääkärin Heli Leinon mukaan etävastaanotto sopii lähtökohtaisesti kiireettömille vastaanotoille niin uusille kuin jo aiemmin potilaana olleille. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi etävastaanoton sopivuuden ajanvarauksen yhteydessä.

- Jos hoito vaatii kliinisiä tai fyysisiä tutkimuksia, kuten vatsan tunnustelua, etävastaanottoa ei voi hyödyntää, Heli Leino toteaa.

Erityisesti mielenterveyspotilaille etävastaanottomahdollisuus on tärkeä uudistus.  

- Etävastaanotto on hyvä vaihtoehto, jos korona-aika aiheuttaa ylimääräistä ahdistusta, eikä potilas halua lähteä terveysasemalle. Lisäksi katsekontakti lääkäriin on parempi vaihtoehto kuin pelkkä puhelinsoitto, Heli Leino toteaa.

Teknisesti yhteydet ovat toimineet hyvin. Myös iäkkäät ovat lähteneet kokeilemaan videovälitteistä etävastaanottoa. Niin potilaiden kuin lääkärien kokemukset ovat olleet hyviä. Etävastaanottojen hyötynä on myös sekä hoitohenkilökunnan että potilaan ajansäästö. Pieniä haasteita on tuonut se, millaisessa ympäristössä potilas kotonaan on.

- Etävastaanotto edellyttää asiakkaalta aikaa ja keskittymistä. Olemmekin jo ennalta muistuttaneet etävastaanoton vaativan rauhallista tilaa.

Myös koronan suhteen riskiryhmään kuuluvien kotihoidon asiakkaiden lääkärien vastaanottoja aletaan hoitaa Runosmäessä etänä. Kotihoidon sairaanhoitaja avaa asiakkaan luona laitteen ja käynnistää etäyhteyden lääkärin vastaanotolle.

Myös muissa palveluissa etävastaanotoista hyviä kokemuksia

Esimerkiksi Turun perheneuvolassa on onnistuttu lyhentämään jonoja etäyhteyksien avulla. Osalle asiakkaista puhelin- tai muu etäkontakti on ollut luontevampaa kuin tapaaminen. Lisäksi asiakkaat ovat kertoneet omista asioistaan rohkeammin etänä.

Neuvoloiden ensimmäiset huhtikuussa järjestetyt etäperhevalmennukset täyttyivät nopeasti. Valmennuksista saatu hyvää palautetta ja niitä on tulossa lisää. Lisäksi neuvolan perheohjaajat ovat perheiden apuna myös videovälitteisesti. Etäryhmäneuvola 2-vuotiaille on juuri alkanut. Torin Kulman ollessa suljettu äitien ja vauvojen kanssa on järjestetty etäryhmiä, joista on saatu hyvää palautetta.

Lasten ja nuorten ravitsemusterapeutti Saara Karjalainen kertoo, että vastaanottoja järjestetään nyt myös videovälitteisesti.

- Jos on huoli, eikä uskalla tulla vastaanotolle, etäyhteys on hyvä vaihtoehto. Jos taas videoyhteyttä arastelee, meille voi aina soittaa tai lähettää sähköpostia.

Myös Kaskenlinnan kuntoutuskeskuksessa on valmiudet tarjota etävastaanottoja asiakkaille. Lisäksi puheterapiassa hyödynnetään jo videovälitteisiä etävastaanottoja. Myös muiden hyvinvointitoimialan palveluiden ajanvarauksen yhteydessä kannattaa kysyä etävastaanoton mahdollisuutta.