Tehtävien tarkoituksena on saada oppilaat pohtimaan todellisen maailman ilmiöitä ja teemoja kokonaisuuksina ja huomaamaan niiden merkitys nykypäivässä. Tehtävät kehittävät oppilaiden historiatietoisuutta ja he ymmärtävät, että menneisyyden ilmiöt vaikuttavat elämään tänä päivänä. Kyseinen tehtävämateriaali korostaa oppilaille, että opiskeltavilla asioilla on merkitystä heidän oman elämänsä kannalta.

Lataa tehtävämateriaali tästä

Kurkistus keskiaikaan

Turun linnan monialainen Kurkistus keskiaikaan -verkko-opetusmateriaali on tarkoitettu käytettäväksi yli oppiainerajojen. Tehtäviä voi poimia valikoiden ja hyödyntää esimerkiksi historian, äidinkielen, uskonnon tai matematiikan tunneilla.

Tehtäviin liittyvät videot esittelevät keskiajan ilmiöitä, mutta opetusmateriaalista löytyvien tehtävien kautta tarkastellaan kyseisiä teemoja laajemmin, halki historian, linkittäen ne myös nykypäivään. Tehtävät soveltuvat koululaisille, joille historia ja ihmisen paikka osana ajallista jatkumoa ovat jo ennestään hieman tuttuja.

Kannustamme hyödyntämään Kurkistus keskiaikaan -verkko-opetusmateriaalia samanaikaisesti useammassa oppiaineessa, jolloin samaa ilmiötä tai teemaa voidaan tarkastella eri näkökulmista.