Turun Lyseon koulurakennuksessa tehtyjen sisäilmatutkimusten raportti on hyväksytty ja se on julkaistu Lyseon koulun kuntoarvio ja mittaukset -sivulla. Raportin sisällöstä on tiedotettu lyhyesti alustavien tutkimustietojen pohjalta maaliskuussa.

Kiinteistöjä koskevat palautteet voit antaa suoraan palautepalvelun kautta

Palautepalvelussa voit myös lukea vastauksia muiden esittämiin kysymyksiin: turku.fi/palaute

Loppuraportti on käsitelty viikolla 20 kohdekohtaisessa sisäilmatyöryhmässä, joka kävi läpi raportin sisällön ja tutkimustulosten edellyttämät toimenpiteet koulutoiminnan jatkamiseksi. Kosteus- ja sisäilmateknisessä loppuraportissa on useita merkittäviä löydöksiä, joiden perusteella tehtiin aiemmin tänä keväänä päätös opetustoiminnan siirtämisestä toisiin tiloihin.

Keskeiset löydökset

Turun Lyseon koulurakennuksen pohjan kuivatusjärjestelmä on loppuraportin mukaan puutteellinen ja alapohjarakenteissa on kosteuden aiheuttamia vaurioita laajoilla alueilla. Mikrobivaurioita havaittiin olevan maanvastaisissa rakenteissa, liikuntasaumojen orgaanisissa materiaaleissa, ulkoseinärakenteiden eristetilassa, ikkunoiden välisissä rakenteissa, paikoilleen jätetyissä asennuskiiloissa ja metalli-ikkunoiden eristeissä.

Vaurioituneista rakenteista on todettu ilmayhteys sisäilmaan.

Vesikatolta ja vesikattoon liittyvissä sadevesijärjestelmissä havaittiin vuotokohtia ja vesivuotojen aiheuttamia lahovaurioita niiden puurakenteissa. Ilmanvaihtojärjestelmissä havaittiin puutteita, jotka voivat heikentää puhallettavan tuloilman laatua. Lisäksi ilmanvaihtokoneiden alkuperäiset osat ovat lähestymässä teknisen käyttöikänsä loppua. Kosteus- ja sisäilmatekninen loppuraportti on luettavissa kokonaisuudessaan Turun Lyseon koulun kuntoarvio ja mittaukset -sivulla.

Lyseon koulun alustava väistötilasuunnitelma

Lukuvuoden 2020-2021 osalta suunnitelma on, että Lyseon koulun toiminta siirtyy nykyisen koulutontin kentälle sijoitettaviin tilaelementteihin. Tämänhetkisen suunnitelman mukaan osa oppitunneista tullaan toteuttamaan lähiseudun muissa koulurakennuksissa.

Väistötilajärjestelyt olivat 20.4.2020 käsittelyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa, jossa päätettiin tilaelementtien hankinnassa ja sijoittamisesta suunnitellulle paikalle. Opetuksen järjestelyjä suunnitellaan vielä tiiviissä yhteistyössä rehtorien kanssa. Suunnitelmat tarkentuvat viimeistään kesän aikana.

Koululaisten huoltajia informoidaan lopullisista väistöjärjestelyistä hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkua.