Turun kaupunki oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011, jolloin kulttuuripääkaupunkivuoden pääteema oli ”Kulttuuri tekee hyvää”. Vuosi 2011 koettiin Turussa kaikkien yhteisenä asiana, joka muutti kaupunkia ja synnytti uudenlaista yhteisöllisyyttä ja ylpeyden tunnetta Turusta. Monet tuolloin syntyneet palvelut, rakenteet ja toimintatavat elävät edelleen, kun kulttuuripääkaupunkivuodesta tulee kuluneeksi kymmenen vuotta.

Vuoteen 2021 valmistauduttaessa luodaan katsaus siihen, miten Turku on kehittynyt kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 jälkeen, miten vuosi 2011 muutti Turkua, ja erityisesti mitkä asiat ovat tulevaisuudessa keskeisiä kulttuurin, hyvinvoinnin ja osallisuuden näkökulmista. 

Kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutuksista tilattiin ulkoinen arviointi, "Turku Health Check", jonka toteuttivat useita kulttuuripääkaupunkeja konsultoineet Neil Peterson ja Hanns-Dietrich Schmidt (Inside Track). Vastaava Health Check -arviointi on tehty Liverpoolin kulttuuripääkaupunkivuodesta 2008.

Lokakuussa 2019 toteutettuihin Health Check -haastatteluihin osallistui 40 henkilöä, jotka olivat keskeisissä rooleissa Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 toteutuksessa.  Haastateltavia pyydettiin havainnoimaan kulttuuripääkaupunkivuoden vaikutuksia tämän päivän Turkuun. Lisäksi heiltä pyydettiin näkemyksiä siitä, miten kulttuuri säilyy tulevaisuudessakin tärkeänä voimavarana kaupungin kehittämisessä.

Onnelliset ihmiset tekevät kulttuurikaupungin

Haastateltujen mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden ansiosta Turun ilmapiiri on muuttunut avoimemmaksi, kaupungista on tullut ulospäinsuuntautuneempi ja eurooppalaisempi. Kaupungissa on myös onnistuttu vahvistamaan erityisesti Aurajoen roolia elävänä kulttuuritilana. Monet haastatellut pitävät tärkeänä, että varmistaakseen uusiutumiskykynsä ja kulttuurin kentän laaja-alaisuuden kaupunki tukee monipuolisesti myös kulttuurin vapaan kentän toimintaedellytyksiä.

Asiantuntijahaastatteluiden lisäksi lähetettiin kysely Kulttuurikortin uutiskirjeen tilaajille. Kyselyyn vastasi 227 kulttuurikorttilaista. Kyselyn avulla kartoitettiin asukkaiden näkemystä siitä, minkälaisia asioita he haluaisivat nähdä ja kokea tulevaisuuden Turussa. Kyselyn vastauksissa nousi suurten spektaakkelien sijaan voimakas tarve yhteisöllisyyden tunteeseen sekä toive nähdä kadulla kulkevien kanssaihmisten olevan onnellisia. Tärkeänä pidettiin myös asuinalueiden kehittämistä ja kulttuuripalveluiden tuomista sinne, missä vastaajat asuvat. Samoja asioita nostettiin esiin myös raportin johtopäätöksissä ja suosituksissa.

Neil Peterson: Tavoitteen ”haluamme nähdä hymyileviä ja iloisia ihmisiä kadulla” tulisi olla tärkein mittari kaupungin kulttuurisuunnitelmien onnistumista arvioitaessa. Sen merkitys korostuu entisestään, kun alamme toipumaan koronaviruksen vaikutuksista. Jos tavoitteessa onnistutaan, voimme todeta, että kulttuuri on todella tehnyt hyvää.

Neil Petersonin ja Hanns-Deitrich Schmidtin raportti: Turku Ten Years On: A pre-10th anniversary culture and strategy “Health Check”.

Lisätiedot Turun kulttuuripääkaupunkivuodesta