Turussa kehitetty åppi on lisätyn todellisuuden oppimissovellus, joka liikuttaa oppilaita ja opiskelijoita Aurajokirannassa ja esittelee tuntemattomia tarinoita Turusta. Uuden åppi-sovelluksen sisällöt ovat turkulaisten lukio- ja korkeakouluopiskelijoiden itse tuottamia. Sovelluksesta on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkielinen versio. Sisällöt löytyvät sovelluksen opastamissa pisteissä Aurajokirannassa.
  • Ilmainen mobiilisovellus on ladattavissa 20.5. Google Play -kaupasta ja App Storesta (App Store toimii vain puhelimen kautta). Se sopii esimerkiksi historian, biologian, kuvataiteen ja kielten opetukseen sekä peruskouluissa että toisen asteen oppilaitoksissa.
  • Lisätiedot ja åppin lataamisohjeet: www.turku.fi/steam-turku/appi

 

Avoin eri kouluasteiden oppilaille ja opiskelijoille

Sovelluksen avautuessa sisältöjä on jo noin kymmenessä sijainnissa Aurajokirannassa. Sisällöntuotanto on jatkuvaa, ja vuosittain AR-alustalle saadaan lisää uusia 3D-objekteja, teksti- ja äänisisältöjä, materiaaleja sekä uusia ideoita sovelluksen kehittämistyöhön. Aurajoen rannalla toimiva AR-ympäristö on jaettu avoimeksi käyttöön eri kouluasteiden oppilaille ja opiskelijoille.

Lukion uudessa opetussuunnitelmassa (LOPS2021) korostuvat muun muassa monitieteinen ja luova osaaminen, jossa on keskeisinä tavoitteena uteliaisuus ja motivaatio oppia uutta. Lähdekriittisyys ja jatkuva oppimistaitojen kehittäminen digiajassa sopivat niin ikään LOPS2021 tavoitteisiin kuin uuteen AR-oppimisympäristö -malliinkin, kertoo lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen.

Lukioiden, korkeakoulujen ja yritysten yhteistyö tällaisessa projektissa on ollut jotain aivan uutta, ja tätä hyvin toimivaa tapaa tullaan varmasti jatkamaan myös tulevaisuudessa, jatkaa Heikkonen.

AR-alustalle Aurajokirantaan on tehty jo monenlaista

Alustalle tuotetaan sisältöjä opiskelijavoimin opettajien ohjauksessa. Opiskelijat ovat siis alustan ja sovelluksen käyttäjiä sekä sen sisällöntuottajia. Historiaan, biologiaan tai kaupunkimaantieteeseen liittyviä sisältöjä voidaan tehdä esimerkiksi koulukohtaisilla lukiokursseilla. Asiasisältöjen koonti harjaannuttaa tutkimustaitoja, jolloin keskeisen tiedon ja asiasisällön etsiminen, tiivistys sekä taitto käyttäjälle sopivaan muotoon vaativat uudenlaista oppimista ja syventymistä asiaan. Sisältöä tukevien 3D- tai 2D-objektien ja kuvien tuottaminen sopii puolestaan lukion kuvataiteen oppisisältöihin ja esimerkiksi korkeakoulujen kursseille.

Turussa AR-alustalle on tehty jo monenlaista. On 3D-kuvattu Suomen ensimmäistä haarukkaa, uitettu keskiaikaista hansakoggi -laivaa Suomen Joutsenen viereen ja mallinnettu taas karkuteillä olevaa, Kakolan historian vaarallisinta vankia Förin viereen, tiivistää lukiokoordinaattori Nina Brander.

Mobiilisovellus käyttäjille, editori sisällöntuottajille

Sovelluksen teknisestä toteutuksesta vastaa turkulainen CTRL Reality Oy, ja sitä yhteiskehitetään Turun lukioiden kanssa. Mobiilisovelluksen karttanäkymä ohjaa käyttäjän sisältöjen luo ja lisätyn todellisuuden tilassa pääsee 3D-malleja tarkastelemaan osana kaupunkikuvaa sekä tutustumaan niihin kytkettyihin tietoihin. Sisällöntuottajille on oma editorinsa, jonka avulla he valitsevat halutut sijainnit sisällöille sekä syöttävät niiden tiedot.

Sovelluksen sisältöjä voidaan täydentää milloin vaan ja uudet sisällöt ovat välittömästi mobiilisovelluksen käyttäjien saatavilla, mikä tekee sovelluksesta yksittäistä käyttökertaa pitkäikäisemmän, kertoo toimitusjohtaja Teijo Lehtonen.
 

Lisätiedot ja åppin lataamisohjeet: www.turku.fi/steam-turku/appi

Projekti on osa STEAM Turkua. STEAM Turku rakentaa varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen tiedepolkua, jonka tavoitteena on lisätä luonnontieteiden ja tekniikan alojen vetovoimaa Turun ja Lounais-Suomen alueella.  STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics.