Meillä sairaalapalveluissa on avoinna useita erikoistuvien lääkäreiden sijaisuuksia.

Työn kestosta voi sopia aina tarkemmin erikseen hakijan tarpeen ja toiveen mukaan.

Sairaalassa toimivat erikoislääkärit edustavat geriatriaa, sisätauteja, neurologiaa ja useimpia sisätautien suppeita erikoisaloja, joten erikoistuvalla lääkärillä on hyvä tilaisuus laaja-alaiseen oppimiseen niin akuuttien sairauksien kuin kuntoutuksen osalta. Sairaala toimii geriatrian opetussairaalana ja lisäksi erikoistumiskoulutusta hyväksytään mm. sisätautien (vuoden ajalta) ja neurologian (kuuden kuukauden ajalta) aloilta.

Meillä on jatkuvasti kehittyvä sairaala ja osaava työyhteisö, jossa arvostetaan koulutusta ja tutkimusta. Jatkokoulutusmahdollisuudet ovat myös hyvät.

Emme kilpaile palkalla, vaan koulutuspääomalla.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kari Koskela,
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, sairaalapalvelut
p.  044 907 3245
sairaalapalvelut@turku.fi