Toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen kertoo, miten Tietokone opetuksessa (TOP) -keskus auttoi kouluja selviämään etäopetuksesta.

Tutustu TOP-keskukseen: https://edu.turku.fi/top-keskus/

Etäopetus sujui Turussa pääosin hyvin

Peruskoululaiset palasivat 14.5. takaisin lähiopetukseen, ja parin kuukauden mittainen ihmiskoe on ohi.

Oppilailta ja opetushenkilökunnalta saadun palautteen perusteella etäopetusjakso sujui pääosin hyvin. Tulokseen on monia syitä, kuten oppilaiden ja opetushenkilökunnan asenne ja ammattitaito. Toisaalta nekään eivät riitä, jos laite- ja yhteysasiat eivät ole kunnossa.

Turussa etäopiskelua helpotti se, että kaikille 4.–9.-luokkalaisille on hankittu muutaman viime vuoden aikana iPadit tai kannettavat tietokoneet. Se ei ole ollut kaikissa kunnissa itsestään selvä asia. Moni opettaja onkin kommentoinut Turun tekemiä laitehankintoja etäopetuksen aikana niin, että ne ovat maksaneet itsensä nyt moninkertaisesti takaisin.

TOP-keskus tarjoaa tukea digioppimiseen

Etäopetukseen siirtymistä helpotti myös TOP-keskus, joka on tarjonnut kouluille jo vuosien ajan etäopiskeluun liittyviä alustoja ja niihin liittyvää koulutusta.

Moni ei ole välttämättä kuullut aikaisemmin TOP-keskuksesta mitään. Heille toiminnanjohtaja Jouni Paakkinen kertoo, että TOP-keskuksella on kolme päätehtävää.

– Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kehittäminen, opetushenkilöstön täydennyskoulutus sekä yhteisten verkkopalveluiden tarjoaminen kouluille.

Käytännössä TOP-keskus siis auttaa kouluja kokeilemaan uusia opetusmenetelmiä, kouluttaa opetushenkilöstöä Teamsin ja muiden alustojen käyttämiseen sekä ylläpitää esimerkiksi edu.turku.fi-sivustoa.

Paakkinen on työskennellyt TOP-keskuksessa noin kymmenen vuoden ajan. Koulutukseltaan hän on opettaja. Monet hänen kollegoistaan ja TOP-keskuksen kouluttajistakin ovat opettajia. Se kuvastaa hyvin TOP-keskuksen toimintaa, sillä kaikki koulutus perustuu siellä pedagogisiin tavoitteisiin. Koulutusta ei tehdä tietokoneiden vaan opetuksen ehdoilla.

Korona laittoi kouluissa arjen uusiksi

Koronaepidemia laittoi maaliskuussa TOP-keskuksen arjen kertaheitolla uusiksi. Yhtäkkiä koulutusten ja tuen tarve oli aikaisempaan verrattuna moninkertainen.

– Tavallinen kouluarki on kiireistä, eivätkä opettajat aina ymmärrettävästi löydä kiireessä aikaa kouluttautumiseen. Korona merkitsi todella isoa tuen tarvetta, Paakkinen kertoo.

TOP-keskus alkoi järjestää välittömästi Teamsiin, Meetsiin ja muihin oppimisalustoihin liittyvää etäkoulutusta ja -tukea. Etenkin tehtävien jakamiseen ja palauttamiseen sekä reaaliaikaisten opetustuokioiden järjestämiseen liittyville ohjeille oli kova kysyntä.

Paakkinen iloitsee, että jokaisessa koulussa oli paljon opettajia, joille oppimisalustat olivat jo ennestään tuttuja. Osa heistä oli tutoropettajia ja tieto- ja viestintäteknologia- eli TVT-vastaavia. Kyse oli siis todellisesta tiimityöstä.

– Oli ilo seurata, miten hyvin etäopetus lähti rullaamaan kouluissa, Paakkinen muistelee tyytyväisenä koronaepidemian alkuvaiheita.

Tilanne tasaantui TOP-keskuksessa muutamassa viikossa. Nyt pahin ruuhka on jo ohi, kun peruskouluissa on siirrytty takaisin lähiopetukseen.

Etäopiskelun opetukset

Etäopetusjakso merkitsi peruskouluissa hyppyä tuntemattomaan – ja digiloikkaa. Oppilaat ja opetushenkilökunta omaksuivat uudet opetusmenetelmät vain muutamassa päivässä.

Mutta mitä opetuksia etäopetusjaksosta jäi Paakkisen mieleen? Paakkinen nostaa esille kolme asiaa. Ensinnäkin kaikissa kunnissa pitää olla riittävästi välineitä ja niiden pitää toimia. Toinen tärkeä asia on opettajien osaamisesta huolehtiminen. Siksi koulutuksesta ja vertaistuesta täytyy pitää jatkossakin hyvää huolta.

– Kolmantena asiana nostaisin esille kansalliset ja koulujen omat pelisäännöt siitä, miten etäopetuksessa toimitaan ja mitä välineitä siellä käytetään tulevaisuudessa. Eräs esimerkki tästä on se, että etäopetuksessa tarvitaan lähiopetuksen tapaan päivärytmejä ja rutiineja, Paakkinen toteaa.

Muissa kunnissa ei ole TOP-keskuksia. Useimmista kunnista löytyy toki vastaavia asiantuntijoita ja suuremmista kaupungeista tiimejä, mutta silti TOP-keskus on suomalaisessa mittapuussa ainutlaatuinen toimija. Koronaepidemian aikana se on ollut Turulle ehdoton vahvuus.