Aiemmin huoltaja on voinut asioida eTerveyspalveluissa lapsen puolesta ilman hänen suostumustaan 10 ikävuoteen asti. Toukokuun 25. päivänä 2020 ikäraja nousee Turussa 12 ikävuoteen.

Lisätiedot:

Mikäli terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi yli 12-vuotiaan lapsen kykeneväksi päättämään omasta hoidostaan, tarvitaan lapsen allekirjoitus puolesta-asiointisopimukseen. Yli 12-vuotiaan lapsen sopimus voidaan tehdä vain määräaikaiseksi korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Mikä puolesta-asiointi?

Puolesta-asiointi tarkoittaa, että asioit toisen henkilön eli asiakkaan puolesta (esimerkiksi lapsi tai ikäihminen). Yhden asiakkaan puolesta voi asioida korkeintaan kaksi henkilöä. Lapsen puolesta asiointi on mahdollista, kunnes hän täyttää 18 vuotta tai ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenee päättämään hoidostaan. Jos lapsi, jonka puolesta asioidaan, on alle 12-vuotias, hänen allekirjoitustaan sopimuksen tekemiseksi ei tarvita. Alle 12-vuotiaan lapsen kohdalla sopimus päättyy lapsen täyttäessä 12 vuotta. Yli 12-vuotiaan lapsen puolesta asiointi on edelleen mahdollista, mutta vaatii uuden sopimuksen, jossa on myös lapsen allekirjoitus, koska lain mukaan lapsen mielipide pitää tällöin huomioida.