Aluehallintovirasto (AVI) on tehnyt uuden kattavan ohjeistuksen, kun liikunta- ja kulttuuritoimintoja avataan ja rajoituksia puretaan 1.6. alkaen. Siitä löytyy vastauksia mm. kuntosaleille, uimarannoille, kesäleireille, ruokien myyntiin ja päiväkotien toimintaan.

Koronarajoituksia puretaan Turussa pikkuhiljaa: koulut ovat alkaneet, ulkoliikuntapaikkoja saa käyttää ja työmatkaliikenne alkaa. Kun liikunta- ja kulttuuritoimintoja avataan, on erittäin tärkeä noudattaa jatkossakin hyviä hygieniakäytäntöjä: käsi- ja yskimishygieniaa sekä turvavälejä.

Kansallisten ohjeiden mukaisesti kokoontumisrajoite nousee 1. kesäkuuta alkaen 50 henkilöön. Periaatepäätöksen mukaan voidaan erityisjärjestelyin järjestää yli 50 henkilön, mutta alle 500 henkilön, tilaisuuksia sisätiloissa ja erikseen rajatuissa ulkotiloissa, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksien avulla.

Muistathan edelleen seuraavat ohjeet niin arkioloissa, työssä kuin viikonloppuinakin:

  1. Pidä 1-2 metrin turvaväli muihin ihmisiin
  2. Muista hyvä käsihygienia
  3. Yski aina hihaan (tai nenäliinaan)

Ohjeita harrastustoimintaan, leireihin ja kulttuuriin

Urheiluseurat seuraavat ja noudattavat ajantasaisia ohjeita ja huolehtivat hygieniakäytännöistä. Monet lajiliitot ovat jo tehneet hyviä omia ohjeita, joihin kannattaa tutustua. Myös erilaisia leirejä järjestävät tahot tietävät ajantasaisista ohjeista.

Mikäli urheilu- tai kulttuuritapahtumissa järjestetään ruokailu, tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia, että ruokailutilanteiden hygieniatoimet ovat kunnossa ja ruokailutilanteisiin liittyvät riskit on huomioitu.

Urheiluseurojen ja muiden kesätapahtumia järjestävien tahojen tulee noudattaa THL:n ja OKM:n ohjetta. Siinä otetaan kantaa mm. jonottamiseen, yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteisiin, kosketuspintojen siivoamiseen ja riskiryhmien yleisötilaisuuksiin osallistumiseen.

Oireiset koronatestiin omaan terveyskeskukseen

Jatkossakaan harjoituksiin tai muiden ihmisten pariin ei saa mennä sairaana. Hengitystieinfektio-oireisen on tärkeää hakeutua koronatestiin omaan terveyskeskukseen. Jos henkilöllä todetaan koronavirusinfektio, tartuntatautiviranomaiset kartoittavat hänen altistamansa henkilöt ja heidät asetetaan karanteeniin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä. Karanteenissa tai kotieristyksessä olevat henkilöt saavat tarkemmat ohjeistukset tartuntatautiviranomaisilta.