Kevään ehdotusvaiheen aikana Asukasbudjetti-sivustolle tehtiin yhteensä 340 ehdotusta turkulaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Nyt kaikki annetut ehdotukset on kerätty ja lähetetty vastaaville toimialoille arvioitaviksi. Seuraavaksi kaupungin asiantuntijat kehittävät niistä valmiita suunnitelmia yhdessä ehdotusten tekijöiden kanssa.

Asukasbudjetti 2020

Tarkemmat ohjeet ja ehdotusten kriteerit ovat luettavissa Asukasbudjetti-sivustolla osoitteessa asukasbudjetti.turku.fi

Ne ehdotukset, jotka etenevät kehittämisvaiheeseen, merkitään Asukasbudjetti-sivustolla mahdollinen-sanalla. Osa näistä ehdotuksista kaipaa vielä selkeyttämistä, joten ehdottajat kutsutaan verkkotapaamisiin. Näissä tapaamisissa kaupungin työntekijät ja ehdottajat keskustelevat siitä, millainen toteutussuunnitelma ehdotukselle luodaan.

Kutsut tapaamisiin lähetetään Asukasbudjetti-sivustolta viimeistään 1.6.2020 alkavalla viikolla. Kutsun sisältö on luettavissa niin omassa sähköpostissa kuin Asukasbudjetti-sivuston viestiosiossa. Kutsut tulevat noreply@turku.fi-osoitteesta, joten ne saattavat päätyä roskapostiin. Sähköpostin saapuneet- ja roskaposti-kansiot kannattaa siis tarkistaa huolellisesti, jotta osallistumiskutsu ei jää epähuomiossa näkemättä. Kutsussa on päivämäärä ja tarkka kellonaika, jolloin ehdotusta käsitellään.

Koronatilanteen vuoksi tapaamiset toteutetaan virtuaalisina Teams-kokouksina. Yksityisviestissä on linkki, jonka kautta kokoukseen pääsee osallistumaan. Teams-sovellus on täysin ilmainen eikä vaadi latausta omalle tietokoneelle tai puhelimelle. Osallistuminen kokoukseen tapahtuu suoraan linkin kautta.

Teams-tilaisuudet pidetään muutaman ihmisen kokouksina, jolloin puheenvuoron saaminen on helppoa ja suunnitelmaan tarvittavat tiedot saadaan kirjattua. Osallistujina ovat ehdotuksen tekijät ja kaupungin eri toimialojen asiantuntijat. Tapaamisia koordinoivat kaupungin aluetyöntekijät, jotka jakavat puheenvuoroja ja seuraavat suunnittelutyön edistymistä.

– Toivottavasti asukkaat pääsevät joukolla mukaan Teams-kokouksiin. Näiden lyhyiden kokousten aikana luodaan selkeä suunnitelma, joka helpottaa äänestäjien valintaa ja täten edesauttaa oman idean menestysmahdollisuuksia syksyn äänestyksessä, kertoo aluetyönkehittäjä Katri Arnivaara.

Kehittämistilaisuudet alkavat 2. kesäkuuta. Niitä pidetään joka arkipäivä aina juhannukseen asti, jotta jokainen ehdotus ehditään käsitellä.

Niissä tapauksissa, joissa tehty ehdotus on hyvin yksiselitteinen, kehittämistä ei tarvita. Tällaisia ovat esimerkiksi olemassa olevien paikkojen korjaukset ja siistimiset sekä liikennejärjestelyjen toteutukset. Tällöin kaupungin työntekijät kirjaavat tehdyt suunnitelmat suoraan Asukasbudjetti-sivustolle.

Ehdotusten arviointia voi seurata Asukasbudjetti-sivustolla

Kaikki Asukasbudjetti-sivustolla vierailevat voivat selata tehtyjä ehdotuksia. Tietoja voi suodattaa suuralueen tai ehdotuksen arviointitilanteen mukaan, eli onko ehdotus arvioitavana, mahdollinen vai ei mahdollinen. Ehdotuksia voi etsiä myös hakusanalla.

Tehdyissä ehdotuksissa Asukasbudjetin hyvinvointiteemaa on tulkittu laaja-alaisesti. Ulkoliikunta on monessa ehdotuksessa esillä: esimerkiksi kuntoportaita, ulkoliikuntalaitteita ja urheilukenttien toteuttamista toivottiin ympäri Turkua. Myös erilaiset maisemalliset muutokset, lisäykset ja siistimiset saivat ehdottajia liikkeelle. Kulttuuritapahtumat, julkinen taide ja toiveet yhteisöllisistä tiloista olivat nekin suosittuja ehdotuskohteita.

Ehdotusten hylkäämiseen oli monenlaisia syitä. Osassa ehdotuksia alueeksi valikoitui keskusta, joka ei tänä vuonna ole mukana Asukasbudjetissa. Muutamissa tapauksissa ehdotettu asia, esimerkiksi tiettyjen tiealueiden muutokset, ei ollut kaupungin toimivallan alainen. Myös määrärahan ylittyminen oli syynä hylkäämisiin.

Turun kaupunki kiittää lämpimästi kaikkia ehdotuksen tehneitä.

Valmiit suunnitelmat näkyvät asukasbudjetti.turku.fi-sivustolla elokuun lopussa. Äänestäminen niistä alkaa 1.9.2020 ja kestää koko syyskuun. Kaikki 13 vuotta tänä vuonna täyttävät ja sitä vanhemmat turkulaiset voivat äänestää suunnitelmia.