Joukko Topeliuksen koulun 8. luokan oppilaita osallistui alkuvuodesta Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelmaan osana valinnaista Tutkiva tiede -kokonaisuutta. Oman ryhmän kanssa toteutetun projektin lisäksi oppilaat kävivät tutustumassa Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaaseen ja Koneteknologiakeskukseen.

MyTech-ohjelma on Teknologiateollisuuden monialainen oppimiskokonaisuus yläkouluille ja lukioille. Lue lisää >>

Tutkiva tiede -kokonaisuutta opettava Marika Sjöberg sanoi, että kun hän kuuli MyTech-ohjelmasta, oli se kuin lahja taivaalta. Biologiaa, fysiikkaa ja kemiaa yhdistelevän monialaisen valinnaisaineen tunneilla luonnontieteitä lähestytään konkreettisten esimerkkien kautta ja yrityskäyntejä oli jo suunniteltu osaksi oppitunteja. MyTech tarjosi yhtenäisen paketin, jonka ottaminen osaksi opintoja oli vaivatonta.

Yhdessä oppilaiden kanssa MyTechin teemoista valikoitui tarkastelun kohteeksi tulevaisuuden elinympäristöt. Se tuntui tarjoavan jotain extraa jo tuttujen aiheiden päälle. Oppitunneilla oppilaat tutustuivat rakettimoottoreiden toimintaan ja rakensivat vesi- ja vetyraketit. MyTech-ohjelman odotetuin osuus olivat kuitenkin alkuvuodesta tehdyt vierailut Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehtaaseen ja Koneteknologiakeskukseen. Ne tarjosivat 8.-luokkalaisille tilaisuuden pohtia teknologia-alojen ja luonnontieteiden työmahdollisuuksia laajakatseisesti. Vierailut painottivat erilaisten opintopolkujen tuomia mahdollisuuksia valottaen sitä, miten jo kiinnostavat oppiaineet voisi yhdistää omiin tulevaisuuden suunnitelmiin.

9. luokan valinnoissa nähdään se, jos 7.- ja 8.-luokkalaisten motivaatio matemaattis-luonnontieteellisille aloille on saatu heräämään. 

– 8. luokka on hyvä ryhmä siksi, että he ovat vielä vähän ulkona tulevaisuuden valinnoista. Heistä suurin osa alkaa tehdä valintoja vasta 9. luokalla. Heillä ei ole vielä ennakko-oletuksia opinnoista tai urapoluista, pohtii Marika Sjöberg. Hänen mukaansa 9. luokan valinnoissa nähdään se, jos 7. ja 8.-luokkalaisten motivaatio matemaattis-luonnontieteellisille aloille on saatu heräämään. MyTech tarjoaa katseen, joka suuntautuu pidemmälle kuin valinta lukion ja ammattikoulun välillä ja muistuttaa, että kumpaakin polkua pitkin voi päästä samalle alalle. 

Koneteknologiakeskuksessa oppilaat pääsivät ohjaamaan robotteja.

– Autotehdasvierailusta puhuttiin pitkään, sanoo Sjöberg. Valmetin toimintaan tutustuttiin esittelijän avulla ja yhdessä käytiin läpi, mitä kautta ihmiset olivat päätyneet Valmetille töihin ja millaisia kesätyömahdollisuuksia autotehtaalla oli nuorille. Juna-ajelu tehtaan tiloihin tarjosi oppilaille aitiopaikan nähdä valtavat robotit työssä, mikä teki heihin ison vaikutuksen. Käynti Koneteknologiakeskuksessa taas linkittyi hienosti Valmetin vierailuun, sillä se tarjosi oppilaille mahdollisuuden tutustua robotteihin ja ohjelmointiin lähemmin.

Koneteknologiakeskukseen oppilaat tutustuivat pienemmissä ryhmissä liikkuen rastilta toiselle. Yhdellä rastilla opeteltiin ohjelmointia ja kisailtiin robottiajokeilla, toisella päästiin kokeilemaan ison robotin liikuttelua ja kolmannella tutustuttiin VR-laseihin. Rasteja vetäneet Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat kertoivat myös omista opintotaustoistaan ja henkilökohtaiset tarinat tekivät Sjöbergin mukaan vaikutuksen oppilaisiin.

– Heistä oli hienoa päästä näkemään ammattikorkean kaikki mahdollisuudet, jotka kuitenkin voivat läheisesti liittyä siihen omaan alaan, jota on harkinnut opiskella. Sjöbergin mukaan moni alkoikin puhua vierailun jälkeen omasta kiinnostuksestaan tekniikan aloja kohtaan.

MyTech-ohjelma sai oppilailta positiivista palautetta. Tulevien Tutkiva tiede -tuntien ohjelmaan onkin vierailujen jäljiltä lisätty robotiikkaa ja ohjelmointia. Sjöberg kertoo, että myös seuravan vuoden 8. luokan valinnaisaineen ottaneet oppilaat ovat mukana MyTechissä samalla teemalla. Samoin kemian laborointikurssi on ottanut MyTechin osaksi oppituntejaan, tosin teemana heillä tulee olemaan terveys ja hyvinvointi. Päätös jatkaa mukana MyTech-ohjelmassa oli helppo, sillä sana kurssista on kiirinyt ympäri koulua.

 – Oli vähän pakko, kun meidän 7.-luokkalaiset tulivat kertomaan, että hekin halusivat päästä autotehtaalle tutustumaan. Siitä käynnistä on puhuttu läpi kevään. Ei ollut muuta vaihtoehtoa, naureskelee Marika Sjöberg.

 

Turun perusopetuksen osallistuminen Teknologiateollisuuden MyTech-ohjelmaan on osa sivistystoimialan STEAM Turku -kärkihankkeen toteutusta. STEAM tulee sanoista Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Sillä tarkoitetaan varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen tiedepolkua, jonka tavoitteena on lisätä luonnontieteiden ja tekniikan alojen vetovoimaa Turun ja Lounais-Suomen alueella.