Alle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia 1.3.–11.4.2021 voimassa olevista rajoituksista. Sivua on päivitetty 26.3.2021. Vastauksissa kerrotut käytänteet perustuvat Lounais-Suomen aluehallintoviraston (AVI) määräyksiin, Varsinais-Suomen alueellisen koronakoordinaatioryhmän suosituksiin sekä Turun kaupungin linjauksiin.

Kysymys: Mitkä liikuntapaikat ovat avoinna ja mitkä suljettuna?
Vastaus: Kaikki Turun kaupungin sisäliikuntatilat ovat suljettuina 11.4.2021 asti. Tiloja on kuitenkin mahdollista käyttää aikuisten maajoukkue-, SM- ja 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoimintaan sekä huipulle tähtäävään yksilölajien ammattimaiseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan. Lisäksi tiloissa voi järjestää vuonna 2008 syntyneiden ja nuorempien harrastetoimintaa. Ulkoliikuntatiloja voi käyttää edellä mainittuihin toimintoihin ja ne ovat avoinna omaehtoiseen liikkumiseen. Aikuisten omaehtoista ryhmäliikuntaa ulkotiloissa suositellaan välttämään. Lisätietoja aukioajoista: 

Kysymys: Miten ohjeistetaan kasvomaskin käytöstä liikuntapaikoilla? 
Vastaus: Kaikilla liikuntapaikoilla on pidettävä 2 metrin turvaväli ja huolehdittava käsi- ja yskimishygieniasta. Kasvomaskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Jokaisen tulee hankkia itse omat maskinsa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. 
Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille kouluikäisille, erityisesti 12 vuotta täyttäneille, sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Huoltaja voi päättää lapsensa maskin käytöstä.

Lapset ja nuoret

Kysymys: Jatkuvatko liikuntavuorot?
Vastaus: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän ohjeistukseen 16.3. ja AVI:n määräykseen 19.3.2021 perustuen Turun kaupunki on linjannut, että liikuntavuorot perutaan vuonna 2007 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta ajalla 29.3.–11.4.2021. Vuorojen perumisen tavoitteena on vähentää henkilöiden välisiä kontakteja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien vuorot ja ohjattu harjoittelu jatkuvat Turun kaupungin liikuntatiloissa. Harjoittelu tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa sitä, että normaali harjoittelu ei ole mahdollista joukkue- ja kontaktilajeissa. Valmentajan vastuulla on suunnitella harjoitukset turvallisiksi ja huolehtia siitä, että 2 metrin turvaväli toteutuu.  

Kysymys: Miten toimitaan nuorten urheilujoukkueiden kanssa, joista osa on syntynyt vuonna 2008 tai sen jälkeen ja osa vuonna 2007 tai sitä ennen?  
Vastaus: Jos samassa harjoitusryhmässä on sekä ennen että jälkeen vuonna 2007 syntyneitä, seura tekee itse ratkaisun, miten vuoron osalta toimitaan. Joko vuoro perutaan koko ryhmältä tai vuorolla harjoittelevat vain vuonna 2008 ja sen jälkeen syntyneet. Seurat voivat itse päättää, miten toteuttavat toimintaansa ja harjoittelun sisältöjä näiden reunaehtojen puitteissa. 

Kysymys: Saavatko juniorit järjestää pelejä?
Vastaus:   Lasten ja nuorten otteluita ja tapahtumia ei tule järjestää. 

Kysymys: Onko kyse seura- vai harrastustoiminnan sallimisesta alle 20-vuotiaille? Myös kaupunki käyttää sisäliikuntatiloja, mm. varhaiskasvatus ja koulut. Eli suljetaanko myös näiltä ryhmiltä sisäliikuntatilojen käyttö, kun ei ole kyse seuratoiminnasta? 
Vastaus: Varhaiskasvatus ja alakoulut voivat käyttää kaupungin sisä- ja ulkoliikuntatiloja toiminnassaan turvaetäisyydet huomioiden. Yläkoulujen liikuntavuoroja ei ole koulujen ollessa etäopetuksessa. Erityisluokkien opetussuunnitelman mukaista liikuntatoimintaa on mahdollista toteuttaa liikuntapaikoilla viranomaisohjeistukset huomioiden.  

Kysymys: Onko oman joukkueen kesken (2008 syntyneet ja nuoremmat pelaajat) pelillinen harjoittelu sallittua vai onko se kokonaan kielletty sillä perusteella, että välillä pelaajat saattavat olla liian lähellä toisiaan? 
Vastaus: Vuonna 2008 syntyneiden ja nuorempien harjoitustoimintaa on mahdollista järjestää turvaetäisyyksiä noudattaen. Harjoitusten sisältö tulee muokata niin, että kontakteja ei synny harjoittelijoiden välillä. Tavoitteena on vähentää lähikontakteja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kysymys: Kuinka monta osallistujaa liikuntavuorolla saa olla kerrallaan?
Vastaus: Jokaiseen liikuntapaikkaan on laskettu suuntaa antava suositus maksimihenkilömäärästä, joka voi yhtäaikaisesti olla tilassa. Suositus on laskettu liikuntatilan kokonaispinta-alan ja viranomaisohjeistuksen pohjalta. Henkilömääräsuositukset on välitetty tiedoksi liikuntavuoroja varanneille, ja ne ovat esillä myös liikuntatilan ilmoitustaululla.  
Jokaisessa tilanteessa on myös aina noudatettava kahden metrin turvaetäisyyttä koronavirustartunnan ehkäisemiseksi. Lounais-Suomen aluehallintoviraston tapahtumia ja yleisötilaisuuksia koskevat henkilörajoitteet eivät vaikuta liikuntavuoroihin. Liikuntavuorot luetaan jatkuvaluonteiseksi palvelutoiminnaksi, joita henkilömäärärajoitteet eivät koske.  

Kysymys: Järjestetäänkö Lasten liikunnan ihmemaa -tapahtumia keväällä?
Vastaus:
Ei järjestetä kevätkaudella.

Yli 20-vuotiaiden liikunta

Kysymys: Keskeytetäänkö aikuisten harrasteliikunta (urheiluseurassa), seuran omissa tiloissa?
Vastaus: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on linjannut 26.2.2021 suositukseksi, että kaikki aikuisten sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti 11.4.2021. asti.

Kysymys: Maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason kilpailutoiminta saa edelleen jatkua. Saako otteluihin ottaa yleisöä?
Vastaus:
Otteluihin ei saa ottaa laisinkaan yleisöä.

Kysymys: Jatkuuko Turun kaupungin liikuntapalveluiden aikuisten ohjattu toiminta?
Vastaus: Liikuntapalvelut ei järjestä ohjattua liikuntaa tällä hetkellä.

Kysymys: Voivatko SM-tasoiset veteraaniurheilijat jatkaa harjoittelua Kupittaan urheiluhallissa?
Vastaus: Eivät voi.  

Kysymys: Korvataanko rannekelatauksia ja peruuntuneita ohjattuja vuoroja?
Vastaus: Hyvitykset liikuntapaikkojen sulun ajalta

  Asiakaspalvelu

  Miten liikuntapalvelujen asiakaspalvelupisteet ovat avoinna?

  Suljettuna 3.12.2020–11.4.2021:

  Yhteydenotot ja kysymykset

  Jos minulla on kysyttävää liikuntapalveluihin liittyen, mihin voin olla yhteydessä?

  Liikuntarannekkeisiin, maksukäytäntöihin ja vuoronvaraukseen liittyen palvelemme sinua Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelussa: liikunta.varaukset@turku.fi ja puh. 02 262 3232.