Alle on koottu usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia 3.12.2020–7.2.2021 voimassa olevista rajoituksista. Sivua on päivitetty 20.1.2021.

Kysymys: Mitkä liikuntapaikat ovat avoinna ja mitkä suljettuna?
Vastaus: 28.12.2020–7.2.2021 Turun kaupungin ylläpitämät sisäliikuntahallit ja -salit, jäähallit, jalkapallohalli, uimahallit sekä kuntosalit ovat suljettuina yleisöltä, mutta niitä voi käyttää varattujen vuorojen mukaisesti alle 20-vuotiaiden ohjattuun harjoitteluun ja aikuisten huippu-urheilutoimintaan. Huippu-urheilutoiminnaksi luetaan aikuisten maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason harjoittelu- ja kilpailutoiminta sekä kansainväliselle huipulle tähtäävä yksilölajien ammattimainen harjoittelu- ja kilpailutoiminta. Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna omaehtoiseen liikkumiseen sekä alle 20-vuotiaiden ohjattuun harjoitteluun ja aikuisten huippu-urheilutoimintaan. Luistelemaan pääsee Parkin kentällä, Kupittaan luistelumadolla ja luistelukentillä. Lisätietoja: turku.fi/luistelu

Kysymys: Miten ohjeistetaan kasvomaskin käytöstä liikuntapaikoilla? 
Vastaus: Kaikilla liikuntapaikoilla on pidettävä 1–2 metrin turvaväli ja huolehdittava käsi- ja yskimishygieniasta. Kasvomaskin käyttöä edellytetään yli 15-vuotiailta sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Jokaisen tulee hankkia itse omat maskinsa. Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia käyttää. 
Kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikille kouluikäisille, erityisesti 12 vuotta täyttäneille, sisäliikuntatiloissa muulloin kuin liikuntasuorituksen aikana. Huoltaja voi päättää lapsensa maskin käytöstä.

Alle 20-vuotiaat

Kysymys: Miten alle 20-vuotiaat voivat harjoitella? 
Vastaus: Alle 20-vuotiaiden lasten ja nuorten vuorot ja ohjattu harjoittelu jatkuvat Turun kaupungin liikuntatiloissa. Harjoittelu tulee toteuttaa turvavälein ja ilman lähikontaktia. Tämä tarkoittaa sitä, että normaali harjoittelu ei ole mahdollista joukkue- ja kontaktilajeissa. Valmentajan vastuulla on suunnitella harjoitukset turvallisiksi ja huolehtia siitä, että 2 metrin turvaväli toteutuu.   

Kysymys: Miten toimitaan nuorten urheilujoukkueiden kanssa, joista osa on alle 20-vuotiaita ja osa yli? Loppuuko harrastus koko ryhmältä vai tuleeko jättää yli 20-vuotiaat ulkopuolelle?
Vastaus: Turun kaupungin linjauksen mukaan kaikki liikuntavuorot on peruttu kunnallisista sisäliikuntapaikoista 16.–27.12.2020, pl. huippu-urheilutoiminta. 15.12.20 asti sekä ajalla 28.12.2020–7.2.2021 Turun kaupungin liikuntatilojen varatut vuorot on peruttu yli 20-vuotiaiden ryhmiltä sekä ryhmiltä, joissa on sekä alle että yli 20-vuotiaita harrastajia. Seurat voivat itse päättää, miten toteuttavat toimintaansa ja harjoittelun sisältöjä näiden ryhmien osalta.  

Kysymys: Jatkuvatko liikuntavuorot?
Vastaus: 14.12.2020 päivitetyn Turun kaupungin linjauksen mukaan kaikki liikuntavuorot on peruttu kunnallisista sisäliikuntapaikoista 16.–27.12.20 välisenä aikana, pl. huippu-urheilutoiminta. 15.12.20 asti sekä ajalla 28.12.2020–7.2.2021 Turun kaupungin liikuntatiloissa perutaan yli 20-vuotiaiden sisä- ja ulkoliikuntavuorot sekä liikuntavuorot, joilla liikkuu sekä aikuisia että lapsia, lukuun ottamatta huippu-urheilutoimintaa. Vuorojen perumisen tavoitteena on vähentää aikuisten välisiä kontakteja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Kysymys: Saavatko juniorit ulkona järjestää pelejä Varsinais-Suomen seurojen kanssa?
Vastaus: Alle 20-vuotiaiden pelejä ei tule järjestää.  

Kysymys: Onko kyse seura- vai harrastustoiminnan sallimisesta alle 20-vuotiaille? Myös kaupunki käyttää sisäliikuntatiloja, mm. varhaiskasvatus ja koulut. Eli suljetaanko myös näiltä ryhmiltä sisäliikuntatilojen käyttö, kun ei ole kyse seuratoiminnasta? 
Vastaus: Turun kaupungin linjauksen mukaan kaikki liikuntavuorot on peruttu kunnallisista sisäliikuntapaikoista 16.–27.12.20 välisenä aikana, pl. huippu-urheilutoiminta. 15.12.20 asti sekä ajalla 28.12.20–7.2.21 sisäliikuntatilat ovat käytettävissä alle 20-vuotiaiden liikuntatoimintaan. Myös koululais- ja varhaiskasvatusryhmät voivat käyttää liikuntatiloja toiminnassaan turvaetäisyydet huomioiden.  

Kysymys: Onko oman joukkueen kesken (alle 20-vuotiaat pelaajat, n. 10 poikaa) pelillinen harjoittelu sallittua vai onko se kokonaan kielletty sillä perusteella, että välillä pelaajat saattavat olla liian lähellä toisiaan? 
Vastaus: Ajalla 16.–27.12.20 alle 20-vuotiaiden harjoitustoimintaa on mahdollista järjestää turvaetäisyyksiä noudattaen. 15.12.20 asti sekä ajalla 28.12.20–7.2.21 alle 20-vuotiaiden harjoittelua voi toteuttaa myös sisäliikuntatiloissa varattujen vuorojen mukaan. Harjoitusten sisältö tulee muokata niin, että kontakteja ei synny harjoittelijoiden välillä. Tavoitteena on vähentää lähikontakteja koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.  

Kysymys: Miksi liikunnan osalta raja on vedetty 20-vuotiaisiin? Miksi toisen asteen opiskelijat laitetaan etäopetukseen liikkumisen vähentämiseksi, mutta he voivat kuitenkin liikkua harrastuksiin? Mikä erottaa esim. 19- ja 21-vuotiaan korkeakouluopiskelijan, jotka molemmat ovat olleet jo pitkään etäopetuksessa, mutta toinen voi urheilla seuratoiminnassa ja toinen ei? Kukaan ei tietenkään halua koronan leviävän, mutta en ymmärrä miten tämä on kovin reilua?
Vastaus:
Turun kaupungin liikuntapaikkojen vuoronvaraustoiminnassa aikuiskriteerin ikärajaksi on määritelty 20 vuotta. Näin ollen myös tässä tilanteessa on linjattu, että alle 20-vuotiaat ovat junioreita ja yli 20-vuotiaat aikuisia. 

Kysymys: Kuinka monta osallistujaa liikuntavuorolla saa olla kerrallaan?
Vastaus: Jokaiseen liikuntapaikkaan on laskettu suuntaa antava suositus maksimihenkilömäärästä, joka voi yhtäaikaisesti olla tilassa. Suositus on laskettu liikuntatilan kokonaispinta-alan ja viranomaisohjeistuksen pohjalta. Henkilömääräsuositukset on välitetty tiedoksi liikuntavuoroja varanneille, ja ne ovat esillä myös liikuntatilan ilmoitustaululla. 
Jokaisessa tilanteessa on myös aina noudatettava kahden metrin turvaetäisyyttä koronavirustartunnan ehkäisemiseksi.

Yli 20-vuotiaiden liikunta

Kysymys: Keskeytetäänkö aikuisten harrasteliikunta (urheiluseurassa), seuran omissa tiloissa?
Vastaus: Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä on linjannut 19.1.2021 suositukseksi, että kaikki aikuisten sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta pidetään edelleen keskeytettynä. Aikuisten joukkueurheilun ja kontakti- ja kamppailulajien tauko jatkuu vastaavasti 7.2. asti. 

Kysymys: Maajoukkue-, SM- sekä 1-divisioonatason kilpailutoiminta saa edelleen jatkua. Saako otteluihin ottaa yleisöä?
Vastaus:
Otteluihin ei saa ottaa laisinkaan yleisöä.

Kysymys: Jatkuuko Turun kaupungin liikuntapalveluiden aikuisten ohjattu toiminta?
Vastaus: Liikuntapalveluiden ohjatun toiminnan kevätkauden aloitus on siirtynyt.

Kysymys: Voivatko SM-tasoiset veteraaniurheilijat jatkaa harjoittelua Kupittaan urheiluhallissa?
Vastaus: Eivät voi.  

Kysymys: Korvataanko rannekelatauksia ja peruuntuneita ohjattuja vuoroja?
Vastaus: Hyvitykset liikuntapaikkojen sulun ajalta

  Asiakaspalvelu

  Miten liikuntapalvelujen asiakaspalvelupisteet ovat avoinna?

  Suljettuna 3.12.2020–7.2.2021:

  Yhteydenotot ja kysymykset

  Jos minulla on kysyttävää liikuntapalveluihin liittyen, mihin voin olla yhteydessä?

  Liikuntarannekkeisiin, maksukäytäntöihin ja vuoronvaraukseen liittyen palvelemme sinua Liikuntapalvelukeskuksen asiakaspalvelussa: liikunta.varaukset@turku.fi ja puh. 02 262 3232.